پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۱۰ آذر ـ ۱ دسامبر ـ ادعای ارضی ژنرال عبدالکریم قاسم رهبر عراق نسبت به ایران


ژنرال عبدالكریم قاسم رهبر وقت عراق اول دسامبر سال ۱۹۵۹ ( آذر ۱۳۳۸ ) نسبت به یك منطقه مرزی ایران در خوزستان ادعای ارضی كرد . وی در ژوئیه سال ۱۹۵۸ با یك كودتا ی نظامی خونین به سلطنت در عراق كه ساخته و پرداخته انگلستان بود پایان داده بود . برخلاف تصوری كه اوایل كودتا می رفت ، وی یك نظامی ماركسیست بود نه ناصریست ، كه سریعا هم به عضویت عراق در پیمان بغداد ( بعدا: سنتو ) پایان داد.
ادعای قاسم سبب شد كه دولت وقت ایران به واحدهای لشكر خوزستان آماده باش دهد و از پادگانهای دیگر به خوزستان نیروی تقویتی بفرستد و دولت عراق را متقابلا متهم به نقض قرار داد سال ۱۹۳۷ كند . مرزهای عراق با ایران را انگلیسی ها در طول حاكمیتشان بر عراق تعیین كرده اند و احتمالا با سوء نیت ، قواعد بین المللی رودهای مرزی و تالوگ ( خط القعر ) شط العرب را نادیده گرفته بودند و برای دوكشور مسئله ساخته بودند تا نه تنها مانع دوستی پایدار میان انها شوند بلكه در جهت سیاستهای خود از آن استفاده های بعدی ببرند.
قاسم كه تا ۱۹۶۳ بر عراق حكومت كرد اولین رهبر عراق بود كه اعلام كرد كویت در طول قرون ، گوشه ای از عراق بوده و در سال ۱۹۶۲ تصمیم به تصرف مسلحانه آن سرزمین گرفت كه با حمایت نظامی انگلستان از كویت رو به رو شد. مرزهای عراق و كویت را هم انگلستان تعیین كرده است ، همین طور مرزهای بسیاری از كشورهای عربی دیگر را.
اختلافات مرزی عراق و ایران تاکنون باعث درگیری های متعدد و خونین شده است. دولتهای ذینفع در منطقه ، آتشبیار این مناقشات بوده اند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز