جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

صمد شیرازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
صمد اصفهانی
منبع : مطالب ارسالی