دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

ج.رابرت اپن هیمر


ج.رابرت اپن هیمر
جی.رابرت اپن هیمر پدر بمب اتمی شناخته میشود. او مدیر تیمی بود كه اولین بمب اتمی را طراحی كرده و ساختند. اپن هیمر در ۱۹۰۸ در نیویورك متولد شد. در ۱۹۲۵ از دانشگاه هاروارد فارغالتحصیل شد. در ۱۹۲۷ از دانشگاه Gottingen در آلمان دكترا گرفت. دو سال بعد یك پروفسور در دانشگاه بركلی كالینورینا، شد و روی فیزیك تئوری كار میكرد. از ۴۵ـ۱۹۴۳ اپن هیمر تیمی از دانشمندان را كه طراح و سازنده نخستین بمب اتم بودند راهنمایی میكرد. در طی چند سال بعد در رأس كمیته مشاورهٔ كمیسیون انرژی اتمی (AEC) ایالات متحده قرار گرفت. او با وزارتخانه دفاع U.S به صورت بینالمللی برای كنترل انرژی اتمی كار میكرد. وفاداری اپن هیمر به ایالات متحده در سال ۱۹۵۳ مورد تردید قرار گرفت. او با بمب هیدروژنی به مقابله پرداخت و ارتباطاتی با كمونیستها برقرار كرد.و این منجر به مصاحبهای از طرف حفاظت AEC شد. از او تماماً رفع مسئولیت شد و از دستیابی بیشتر او به اطلاعات محرمانه جلوگیری شد. اپن هیمر جایزهٔ Enrico Fermi را به خاطر كمك به فیزیك تئوری دریافت كرد. جی. رابرت اپن هیمر سالهای پایانی عمرش را در مقام مدیر انستیتویی برای مطالعات پیشرفته در پرینستون، نیوجرسی گذراند او در سال ۱۹۶۷ در گذشت.
منبع : شبکه فیزیک هوپا