پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۷ دی ـ ۲۸ دسامبر ـ انتقاد از اظهارات بوش در مورد کارگران مهاجر


اظهارات جورج بوش در باره مهاجرت كه در مصاحبه مطبوعاتی اخیر او عنوان شد مورد انتقاد و مخالفت داخلی و خارجی و مورد بحث رسانه های آمریكا قرار گرفته است. وی گفته بود كه با ورود موقت كارگران آمریكای لاتین و دیگران به آمریكا برای انجام كارهایی كه آمریكاییان حاضر به انجام آنها نیستند موافق است به این شرط كه پس از انقضای دوره كار و اقامت خارج شوند و به این دسته جواز اقامت دائم و تابعیت داده نخواهد شد.
رسانه ها و اندیشمندان آمریكای لاتین و برخی از كشورهای مهاجر فرست از این اظهار بوش انتقاد كرده و گفته اند كه آمریكا همانند امپراتوری روم باستان برای اتباع خود امتیاز قائل شده و كارگران مهاجر را تنها برای انجام كارهای سخت و پست كه اتباع آمریكا حاضر به انجام آنها نیستند می خواهد و پس از انجام كار و یا ازكار افتادگی و بهانه های دیگر بیرون می راند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز