شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

کمال‌الدین حسین صبوری همدانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
صبوری در اواخر قرن دهم هجری می‌زیست. از ایران به هندوستان رفت و ملازمت علی‌قلی‌خان ، یکی از خوانین آن سرزمین ، را اختیار کرد. پس از چندی خان مزبور در ۹۷۴ ق به قتل رسید. صبوری اسیر شد و به زندان افتاد ، ولی بعد از مدتی مورد عنایت پادشاه هند ، اکبرشاه ، قرار گرفت و از حبس آزاد شد. اشعار بازمانده از وی بیانگر لطف طبع او است.
منبع : مطالب ارسالی