جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

شش نظریه برای مدیریت بهتر بر کارکنان


شش نظریه برای مدیریت بهتر بر کارکنان
۱- به اعتلای ذهنی كاركنان خود كمك كنید.
۲- توجه داشتن به مشتریان را به كاركنان خود آموزش دهید.
۳- به كاركنانتان امكان رشد بدهید.
۴- مسائل دیگران را حل كنید.
۵- همكارانتان را به فكر كردن تشویق كنید.
۶- كاركنان پر تکبر خود را درمان كنید.
منبع : سایت مدیران ایران