دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

علت بروز تبخال چیست؟


علت بروز تبخال چیست؟
علت بروز تبخال در روی لب ، نوعی ویروس است که به « ح اس و » شهرت دارد. در گذشته ایجاد تبخال را ناشی از ترس و وحشت ، بیرون آمدن از خانه در شبهای تاریک ، جن و پری و .... می دانستند که در واقع همگی جزو باورهای غلط بوده اند.
● ویروس تبخال دو نوع است:
▪ یکی مربوط به لب و دهان و چشمها و دستگاه عصبی است و مناطق بالاتر از کمر را درگیر می کند و به نام ویروس تبخال تیپ یک است.
▪ نوع دیگر ویروس که به تیپ دو مشهور است در نواحی پایین تر از کمر از جمله نواحی تناسلی را مبتلا می سازد.
دوره کمون ، تبخال بین دو تا دوازده روز است و در هشتاد و پنج درصد افراد علامت خاصی دیده نمی شود. ویروس تبخال معمولا از راه تماس نزدیک با فرد بیمار انتقال می یابد که می تواند از طریق بزاق ، بوسیدن ومقاربت جنسی باشد و حدود چهار درصد مردم این ویروس را همیشه در بزاق خود دارند و در جوامعی که وضعیت بهداشتی و اقتصادی ضعیفتر است بیشتر رخ می دهد.
منبع : سایت پارس پلانت