جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

نقدی بر استدلال رزنفلددر باب انتساب یک رسالة ریاضی به الغ‌بیگ (د. ۸۵۳ ق)


نقدی بر استدلال رزنفلددر باب انتساب یک رسالة ریاضی به الغ‌بیگ (د. ۸۵۳ ق)
روش بدیع غیاث‌الدین جمشید کاشانی (د. ۸۳۲ ق) در محاسبة جیب یک درجه، از برجسته‌ترین آثار ریاضیات دورة اسلامی به شمار می‌آید. وی در اثری موسوم به رسالة الوتر و الجیب به تبیین این روش پرداخته، اما متأسفانه تا کنون نسخه‌ای از آن به دست نیامده است. همین مسأله توجه پژوهشگران تاریخ علم را به رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة تألیف قاضی‌زادة رومی (د. حدود ۸۴۰ ق) ، دوست و همکار کاشانی جلب نموده است. قاضی‌زاده در این رساله به شرح و بررسی روش کاشانی می‌پردازد. این مقاله با ارائة اسناد و مدارک معتبر در پی اثبات صحت انتساب این رساله به قاضی‌زاده است.
نویسنده : فاطمه سوادی
منبع : مجله تاریخ علم