پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

مولانا محئی‌الدین محمدبن عبدالاول عبدی قزوینی تبریزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۹۶۶) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: دانشمند
نخست در قزوین سکونت داشت و سپس به تبریز رفت. وی در حیات پدر به عثمانی رفته به راهنمائی ابن‌المؤید از دانشمندان عثمانی که او نیز از آذربایجان مهاجرت کرده بود به دربار سلطان بایزید راه یافت. قزوینی در طول اقامت خود در عثمانی دارای مناصب و مشاغل متعدد بود ، از آن جمله: منصب قضای دمشق و حلب ، تولیت مدرسه مصطفی پاشای وزیر و مدرسه مغنیسا. وی در ادبیات عرب و علوم دینی و مخصوصاً‌ در انشای عربی و فارسی و ترکی دست داشت ولی بیشتر اهتمام او در آوردن محسنات لفظی بود و همۀ خطوط را بسیار خوب می‌نوشت. از آثار وی: "رسالهٔ فی قطع الید"؛ حاشیه بر "فریض" سجاوندی؛ حواشی بر "امور عامه مواقف" عضدالدین ایجی.
منبع : مطالب ارسالی