چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

۱۹ اردیبهشت ـ ۹ می ـ اعدام هفت تن دیگر از همکاران رژیم سلطنتی ازجمله حبیب القانیان


نوزدهم اردیبهشت ۱۳۵۸ هفت تن دیگر از جمله یك وزیر اطلاعات و جهانگردی (ارشاد) پیشین كه ازسوی قاضی شرع دادگاه انقلاب مفسد فی الارض شناخته شده بودند تیرباران شدند.
در میان این اعدام شدگان حبیب القانیان رئیس یك انجمن یهودیان ایران و نیز رحیم علی خرم (صاحب پارك تفریحی در غرب تهران) دیده می شدند. در كیفرخواست القانیان آمده بود كه طبق گزارش، وی در نزدیكی تل اویو در اسرائیل زمین برای خود خریداری كرده بود و در نشستی در اسرائیل، به مقامات این كشور ازجمله موشه دایان و آباابان وزیران دفاع و خارجه قول جمع آوری پول بیشتری از یهودیان ایرانی جهت كمك مالی به اسرائیل داده بود و ....
سپهبد سعادتمند (گیلانی) معاون و سپس وزیر دهه ۱۳۴۰ اطلاعات و جهانگردی یكی دیگر از اعدام شدگان ۱۹ اردیبهشت بود. وی كه قبل از این مشاغل، سخنگوی سازمانهای نظامی بود متهم به اعمال اختناق و نیز كوشش در تحكیم و تثبیت رژیم سلطنت از طریق همكاری با آن دولت شده بود و به گونه ای اوامر رژیم وقت را بدون چون و چرا اطاعت می كرد كه به تیمسار «به چشم» معروف شده بود!.
یکی از اتهامات اعدام شده دیگر، دکتر محمد بقایی یزدی، این بود که با نامزد کردن خود برای عضویت در مجلس (پارلمان) سعی در تثبیت رژیم سلطنتی کرده بود. دکتر بقایی یزدی یک زمان رئیس بهداری ساواک بود و بعدا نماینده مجلس شده بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز