پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


مجموعه سوالهای آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی (تا سال 1385)


مجموعه سوالهای آزمون کارشناسی ارشد علوم سیاسی (تا سال 1385)
نویسنده : سیدداود آقایی
شماره کنگره : ۲۵م۶۸۲آ/LB۲۳۵۳
شابک : ۶-۱۹-۸۱۴۳-۹۶۴
رده دیویی : ۳۲۰
تاریخ نشر : ۱۴/۰۸/۸۵
تعداد صفحه : ۵۶۰
تیراژ : ۱۰۰۰
نوبت چاپ : ۲