جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۱۰ اسفند ـ ۱ مارس ـ احمد شاه قاجار در ۳۲ سالگی در پاریس در گذشت


سلطان احمد شاه قاجار نهم اسفند ۱۳۰۸ (در آن سال مصادف با ۲۸ فوریه ۱۹۳۰) درست ۴ سال و ۴ ماه پس از خلع قاجاریه از سلطنت ایران در ۳۲ سالگی در پاریس و در تبعید درگذشت. وی دچار اضافه وزن و بیماری كلیوی بود. احمدشاه را در تیرماه ۱۲۸۸ در ۱۲ سالگی برجای پدرش نشانده بودند كه سه سال و چند ماه پس از كودتای ژنرال رضا خان، از سلطنت خلع شده بود. احمد شاه به اراده خود به اروپا رفته بود كه دیگر به او اجازه بازگشت داده نشده بود. از بررسی خاطرات رجال آن زمان و رفتار احمد شاه چنین بر می آید كه نمی توان نسبت به وطندوستی او تردید كرد. وی بر خلاف دیگر سلاطین قاجاریه، فردی نسبتا آگاه بود و بر اوضاع وقوف داشت و سیاستها را می شناخت و راه گریز از آنها می دانست ولی وسیله و امكانات او محدود بود؛ نه ارتشی قابل ملاحظه داشت و نه بودجه كافی. اوضاع زمان و مداخله بیگانه هم مانع از آن بود كه بتواند اقدامی كند. او در۲۳ سالگی با مهارت تمام كودتای ژنرال رضاخان ــ سید ضیاء را از سر گذرانیده بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز