جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

میرحسن حسن اصفهانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده یازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از شاعران معاصر امیرعلیشیر نوایی بوده است و امیرعلیشیر گوید که او به‌‌جای پدر من بود. میرحسن در سرودن اقسام شعر به‌‌ویژه مثنوی توانایی داشت و مثنوی‌‌های "خروسیه" و "فتح‌‌نامه" به‌‌او منتسب است.
منبع : مطالب ارسالی