پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


آزمایش‌های مربوط به عروق کاتتریزاسیون قلبی: کاتتریزاسیون قلبی ترانس رادیال، تست ورزشی


آزمایش‌های مربوط به عروق کاتتریزاسیون قلبی: کاتتریزاسیون قلبی ترانس رادیال، تست ورزشی
نویسنده : مرادمند، سینا,بدایت، آرش
شماره کنگره : ۸آ۱۸ح/RC۴۶
شابک : ۹۶۴-۴۲۰-۲۹۲-۹
رده دیویی : ۶۱۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۴
تعداد صفحه : ۲۴
نوبت چاپ : ۱