چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا


ایدز، تهدید امنیت‌ جهانی‌ ؛ فردا دیر است‌


ایدز، تهدید امنیت‌ جهانی‌ ؛ فردا دیر است‌
در آن‌ زمان‌ باورها براین‌ بود كه‌ ایدز تنها در میان‌ همجنس‌بازان‌ شیوع‌ دارد اما با گذشت‌ زمان‌ و پیدایش‌ این‌ بیماری‌ در زنان‌، معلوم‌ شد كه‌ ایدز از راه‌ جنسی‌ انتقال‌ می‌یابد.البته‌ داستان‌ انتقال‌ ایدز به‌ همین‌جا ختم‌ نشد چرا كه‌ در دهه‌ هشتاد علاوه‌ بر انتقال‌ از راه‌ روابط‌ جنسی‌، انتقال‌ از طریق‌ خون‌ آلوده‌ هم‌ مطرح‌ شد و بدین‌ ترتیب‌ ایدز با توجه‌ به‌ شیوه‌های‌ انتقال‌ و شرایط‌ ابتلا، به‌ بیماری‌ بدون‌ علاج‌ تبدیل‌ شد.وقتی‌ كه‌ گسترش‌ ایدز در میان‌ كشورهای‌ آفریقا به‌ حدی‌ بود كه‌ به‌ اپیدمی‌ تبدیل‌ شد و در دیگر كشورها نیز آمار ایدز روند روبه‌رشدی‌ را طی‌ می‌كرد، جامعه‌ بین‌المللی‌ از ایدز به‌ عنوان‌ تهدید جهانی‌ قرن‌ یادكرد و مبارزه‌ با آن‌ را جزو اولویت‌های‌ اصلی‌ كشورهای‌ جهان‌ قرارداد.در ژوییه‌ سال‌ ۲۰۰۰ میلادی‌ در قطعنامه‌ ۱۳۰۸ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌، برای‌ نخستین‌بار ایدز به‌ عنوان‌ تهدید بالقوه‌ علیه‌ ثبات‌ و امنیت‌ جهان‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شد.با به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شدن‌ ایدز به‌ عنوان‌ یك‌ تهدیدكننده‌ جهانی‌، تمامی‌ كشورها باید در زمینه‌ پیشگیری‌ از ایدز تدابیر لازم‌ را اتخاذ كنند.همچنین‌ مورد توجه‌ قرارگرفتن‌ بیماری‌ ایدز نشان‌ از این‌ موضوع‌ دارد كه‌ این‌ بیماری‌ براحتی‌ می‌تواند ؤبات‌ و امنیت‌ جهانی‌ را تحت‌الشعاع‌ قرارداده‌ و گسترش‌ آن‌ باعث‌ ایجاد تنش‌ و رویكردهای‌ منفی‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، فرهنگی‌ و حتی‌ نظامی‌ در كشورها خواهدشد.برهم‌ خوردن‌ و یا تیرگی‌ روابط‌ دیپلماسی‌ كشورها نیز از دیگر عواقب‌ شیوع‌ ایدز بین‌ كشورها است‌ كه‌ منجر به‌ تهدید امنیت‌ جهانی‌ خواندن‌ آن‌ از سوی‌ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ شده‌ است‌.باتوجه‌ به‌ موارد گفته‌ شده‌، دفتر برنامه‌ مشترك‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، نیروهای‌ حافظ‌ صلح‌ و نیروهای‌ انتظامی‌ و نظامی‌ كشور را دعوت‌ كرد كه‌ در این‌باره‌ با دولت‌ها همكاری‌ كنند.طی‌ پنج‌ سال‌ گذشته‌UNAIDS برای‌ اجرای‌ قطعنامه‌ ۱۳۰۸ در سطح‌ ملی‌، منطقه‌یی‌ و بین‌المللی‌، دولت‌های‌ عضو را حمایت‌ كرده‌ است‌. دكتر پیتر پیوت‌، مدیر اجرایی‌ دفتر برنامه‌ مشاركت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در زمینه‌ ایدز (‌UNAIDS) نیروهای‌ حافظ‌ صلح‌بین‌المللی‌ در زمینه‌ پیشگیری‌، آزمایش‌،مشاوره‌ و درمان‌ دة‌پ‌ و همچنین‌ نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ ملی‌ را به‌ همكاری‌ قوی‌تر ترغیب‌ نموده‌ و می‌گوید:پاسخ‌ جهان‌ در زمینه‌ ایدز از چنان‌ قدرتی‌ برخوردار شده‌ است‌ كه‌ برای‌ نخستین‌بار ما این‌ فرصت‌ حقیقی‌ را به‌ دست‌ آوردیم‌ تا از همه‌گیری‌ آن‌ پیشی‌بگیریم‌ اگرچه‌ ما پیشرف‌ قابل‌ ملاحظه‌یی‌ در آموزش‌ نیروهای‌ حافظ‌ صلح‌،نظامی‌ و انتظامی‌ ملی‌ درباره‌ خطرات‌ HIV‌ داشته‌ایم‌ اما پیشگیری‌ و كنترل‌ ایدز هنوز در هیچ‌ كشوری‌ بخشی‌ از فعالیت‌های‌ اصلی‌ نیروهای‌ نظامی‌ را تشكیل‌ نمی‌دهد و نیروهای‌ نظامی‌ بطور مستقیم‌ با این‌ موضوع‌ درگیر نیستند اگر بخواهیم‌ به‌ صحت‌ گفته‌های‌ مدیر اجرایی‌‌UNAIDS ‌ برسیم‌،كافی‌ است‌ به‌ برنامه‌های‌ جوامع‌ درباره‌ پیشگیری‌ از ایدز توجه‌ كنیم‌ آنگ
اه‌ درمی‌یابیم‌ كه‌ نیروهای‌ نظامی‌، از نظر برنامه‌های‌ پیشگیری‌ از ایدز هیچ‌ همكاری‌ با دولت‌ها ندارند و اگر همكاری‌ و حمایتی‌ صورت‌ می‌گیرد در سطح‌ بسیار محدود و بسته‌ است‌.در گزارش‌ ‌UNAIDS‌ كه‌ در شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ ارایه‌ شد پیشگیری‌ از ایدز اهم‌ فعالیت‌های‌ نیروهای‌ حافظ‌ صلح‌ سازمان‌ ملل‌ بیان‌ شده‌ و در حال‌ حاضر تمامی‌ عملیات‌های‌ حفظ‌ صلح‌ سازمان‌ ملل‌ از یك‌ مشاوره‌ ایدز تمام‌ وقت‌ برخوردارند.
این‌ گزارش‌ می‌افزاید:‌ ‌UNAIDS امروزه‌ برای‌ شناساندن‌ و پرداختن‌ به‌ مساله‌ ایدز در بین‌ نیروهای‌ نظامی‌ با برنامه‌های‌ جامع‌، به‌ ۵۳ دولت‌ عضو سازمان‌ ملل‌ كمك‌ می‌كند.اخیرا ‌UNAIDS قراردادی‌ را با دولت‌ هند منعقد كرده‌است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌،۳۱ میلیون‌ نیروی‌ فعال‌ نظامی‌ و هندی‌ تحت‌ پوشش‌ قرارمی‌گیرند.همچنین‌ در طی‌ این‌ مدت‌ با ۱۵ وزارت‌ دفاع‌ كشورهای‌ جهان‌ قراردادهایی‌ را در زمینه‌ پیشگیری‌ از ایدز در بین‌ نیروهای‌ نظامی‌ به‌ امضا رسانده‌است‌. این‌ قراردادها می‌گوید اهمیت‌ ایدز به‌ حدی‌ است‌ كه‌ باید تمامی‌ ارگان‌های‌ یك‌ جامعه‌ اعم‌ از كشوری‌ و لشگری‌ فعالانه‌ دراین‌باره‌ فعالیت‌ كنند. در همین‌ راستا همكاری‌ نیروهای‌ نظامی‌ به‌واسطه‌ توانمندی‌ باید یكی‌ از اولویت‌های‌ كشورها باشد.البته‌ باید برنامه‌های‌ ایدز ابتدا خود نظامیان‌ را تحت‌ آموزش‌ قراردهد و قدرت‌ ریسك‌ و شیوع‌ بیماری‌ را در میان‌ آنان‌ به‌ حداقل‌ برساند و در مرحله‌ دوم‌، آنان‌ را برای‌ جلوگیری‌ از شیوع‌ بیماری‌ در جوامع‌، تربیت‌ كند.شورای‌ امنیت‌، رهبری‌ تلاش‌های‌ بین‌المللی‌ برای‌ مقابله‌ بلندمدت‌ تاثیر ایدز برپایداری‌ و امنیت‌ كشور را به‌ دفتر برنامه‌ مشترك‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در زمینه‌ ایدز داده‌ است‌.باید این‌ نكته‌ را مورد توجه‌ قرارداد كه‌ ایدز می‌تواند توان‌ كشورها را برای‌ اداره‌ خود و ارایه‌ خدمات‌ پایه‌ به‌ شهروندان‌ كاهش‌ دهد و باید در كشورهایی‌ كه‌ بیشتر تحت‌ تاثیر ایدز قرارگرفته‌اند بویژه‌ كشورهایی‌ كه‌ در وضعیت‌ بحران‌ و پس‌ از بحران‌ بسرمی‌برند، در سطح‌ وسیع‌تری‌، به‌ تاثیر ایدز بر امنیت‌ بشر و پایداری‌ ملی‌، بپردازیم‌ تا به‌واسطه‌ آن‌، این‌ كشورها از بحران‌ رهایی‌ یابند.در هر حال‌ ایدز، بیماری‌ است‌ كه‌ به‌ عنوان‌ یك‌ تهدید امنیتی‌ جهانی‌ شناخته‌ شده‌ و حتی‌ یك‌ روز تاخیر در اجرای‌ برنامه‌های‌ پیشگیری‌ درباره‌ ایدز هم‌ می‌تواند اثرات جبران ناپذیری به جامعه و کشورها وارد کند . پس امروز به فکر باشیم .
فردا دیر است.
منبع : روزنامه اعتماد