پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

علی را بشناسید...


علی را بشناسید...
ای قوم علی گوی علی را بشناسید
مرآت رخ لم یزلی را بشناسید
در چهر علی مهر خداکرده تجلی
در آینه آن مهر جلی را بشناسید
هرگز نرسد حد امامت بولایت
یا دوست بگوئید و ولی را بشناسید
در راه ولا تیغ بلا راست بلی گوی
پیمانه گسار ازلی را بشناسید
برخیز و صلائی بزن از مدحت مولا
کای قوم علی گوی علی را بشناسید

میرآفتابی (افتخار)
منبع : روزنامه جمهوری اسلامی