پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

مسعود شعاری


مسعود شعاری
مسعود شعاری در سال هزار و سیصد و چهل در تهران به دنیا آمد. آموزش موسیقی را از سیزده سالگی با ساز سنتور آغاز كرد. در ادامه ساز تار را نزد ارشد تهماسبی، محمد رضا لطفی، و سه تار را نزد حسین علیزاده آموزش دید و سه تار را به عنوان ساز تخصصی برگزید.
برای آشنایی بیشتر با شیوه های مختلف موسیقی و شیوه های اجرایی از محضر علی اصغر بهاری و مهدی كمالیان نیز بهره جست. وی كنسرت های بسیاری در ایران و خارج از ایران اجرا كرده كه تجربیاتی نیز از تلفیق موسیقی ایران و دیگر مناطق به دست آورده. مانند كاست «انتظار» كه همنوازی سه تار و طابلا و كاست « سیر» كه اجرای سه تار به همراه موسیقی الكترونیك و اركستر زهی است. وی هم اكنون مدرس سه تار در دانشكده موسیقی دانشگاه آزاد است.
منبع : موسیقی ایرانی