شنبه, ۲۳ تیر, ۱۴۰۳ / 13 July, 2024
مجله ویستا

رازبورای خالدار


رازبورای خالدار
ماهی كوچكی است، طولش نهایتاً به ۲‎/۶ سانتیمتر می رسد. رنگ بدنش تقریباً قرمز است و روی بدنش سه خال نسبتاً بزرگ سیاه دارد، البته سومین خال كه در پایه باله مخرجی است، مخصوص جنس نر است و در واقع ماده این گونه دو خال سیاه رنگ دارد. به دلیل كوچكی جثه اش بهتر است آن را با ماهیهای بزرگ و بخصوص ستیزه جو یك جا نگهداری نكنید. اصولاً ماهی فعالی است و با دیگر گونه های ماهی های آكواریومی كوچك به خوبی كنار می آید. عموماً سایه پسند است، پس بهتر است سایه بانی در آب برایش در نظر بگیرید، مثلاً چند گیاه پهن برگ. دمای حدود ۲ ۱ ۲۳ بهترین شرایط زیستی برای رازبوی خالدار است. این گونه از مالزی منشأ گرفته و در اسارت به سختی تولید مثل می كند.
منبع : روزنامه ایران