شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

بیماری لژیونر


بیماری لژیونر
در تابستان ۱۹۷۶شیوع ناگهانی پنومونی در لژیون آمریکایی در شهر فیلادلفیا اتفاق افتاد که منجر به ابتلای ۲۲۱نفر و مرگ ۳۴نفر گردید. پس از مطالعات کامل مکددپو همکارانش توانستند عامل بیماری را جدا نمایند و آنرا} {P ۲ - Mc Dade Pلژیونلاپنوموفیلانامیدند که تا آن موقع این باکتری ناشناخته بود. پس از آن متوجه شدند که این ارگانیزم حداقل عامل} {P ۳ - Legionella Pnemophila Pهمه‏گیری بیماری تنفسی قبل از سال ۱۹۷۶و حتی همه‏گیری ۱۹۶۵بوده است. موارد تک‏گیر نیز از سال ۱۹۴۷به بعد مربوط به این باکتری وجود داشته است که عامل آنها ناشناخته مانده بود. این باکتری به طور وسیع در طبیعت پراکنده می‏باشد. در خاک، آب دریاچه، سواحل رودخانه، برجهای خنک کننده منابع آب بیمارستان، هتلها و شیر آب وجود دارد. باکتری از خویشاوندان الگهای سبز - آبی و آمیبها نیز می‏باشد. این باکتری در انسان ایجاد بیماری لژیونر می‏نماید که علایم بالینی آن به صورت مختلف تظاهر می‏کند. از اشکال بدون علامت یا با علایم خفیف تا انواع شدید و خطرناک مشاهده می‏شود که با مرگ و میر بالا همراه است معمولا در صورت ریوی (پنومونی) و تب پنتیاک مشاهده می‏گردد. به نظر می‏رسد که هیپوکلریت کلسیم در پاکسازی و جلوگیری از انتشار باکتری از کندانسورهای تبخیری و برجهای خنک کننده مؤثر باشد
منبع : واحد مركزی خبر