پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

تعیین کیفیت جوجه یکروزه


تعیین كیفیت جوجه یك روزه امری ساده نیست و به طوری كه بعضی از تولیدكنندگان بزرگ جوجه یك روزه در دنیا با در نظرگرفتن عوامل زیاد و جای دادن آنها در جداول مخصوص كه به هر جدول نمره ایی تعلق می گیرد كیفیت جوجه یكروزه را تعیین می كنند ولی با در نظرگرفتن ده نشانی ذیل در بیشتر موارد می توان اختلاف جوجه خوب و بد را تعیین كرد :
۱. جوجه هایی كه از یك گله مادر ایجاد شده و در مرغداری های مختلف و تحت شرایط متفاوت مدیریتی در هفت روز اول تلفات زیاد غیرعادی داشته باشند ( لطفا" توجه شود كه تلفات غیرعادی در یك مرغداری نمی تواند ملاك تعیین كیفیت جوجه قرار گیرد ).
۲. وجود تعداد زیادی جوجه با علائم بسته نشدن كامل ناف و تورم آن.
۳. وجود تعداد زیادی جوجه ضعیف ، وازد و جوجه هایی كه قادر به خوردن دان و آشامیدن آب نیستند.
۴. وجود تعداد زیادی جوجه در گله با علائم تنفسی و دهان زدن.
۵. وجود تورم در مفاصل تعداد زیادی جوجه.
۶. وجود جوجه هایی با چسبندگی در مقعد به تعداد زیاد.
۷. وجود تعداد زیادی جوجه با علامت كاهش آب و از دست دادن آب بدن.
۸. وجود تعداد زیادی جوجه رشد نكرده در روزهای اول پرورش گله.
۹. بروز تلفات غیرعادی بدنبال واكسیناسیون روز اول در جوجه كشی.
۱۰. بروز تلفات غیرعادی بدنبال مصرف واكسن های نیوكاسل و برونشیت در یك روزگی داخل جعبه در مرغداری. در موردهای نهم و دهم باین امر لازم است توجه شود كه واكنش شدید و تلفات زیاد در جوجه های كاملا" سالم نیز ممكن است بروز كند. نوع و دوز واكسن ، روشی كه واكسن مصرف شده و پائین بودن تیتر مادری بر علیه این بیماریها می توانند در تلفات ناشی از واكسیناسیون روز اول دخالت داشته باشند.
منبع : مؤسسه مرغداری ایران