چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

۱۲ خرداد ـ ۲ ژوئن ـ سالگرد درگذشت گاریبالدی ، میهندوست بزرگ ایتالیایی


۱۲ خرداد ـ ۲ ژوئن ـ سالگرد درگذشت گاریبالدی ، میهندوست بزرگ ایتالیایی
جویسپی گاریبالدی میهندوست بنام ایتالیا كه در تامین وحدت وطن خود، پس از ۱۴ قرن از هم پاشیدگی، جانفشانی بسیار كرد دوم ژوئن ۱۸۸۲ در ۷۴ سالگی درگذشت. كاوور با زبان و قلم و گاریبالدی با تفنگ، وحدت ایتالیا را تامین كردند كه كاری بس دشوار بود. گاریبالدی پس از بیرون آوردن مناطق متعدد ایتالیا از دست حكام مستقل، برای تحقق آرزوی دیرینش كه شهر رم بار دیگر پایتخت ایتالیا شود ، با مردان خود دوبار به این شهر كه در دست پاپ بود حمله برد كه پادشاه كاتولیك فرانسه به كمك پاپ نیرو فرستاد و سربازان فرانسوی كه از لحاظ شمار و تسلیحات بر مردان گاریبالدی برتری داشتند تا مدتی مانع الحاق رم به ایتالیای واحد شدند. در كتاب سرگذشت گاریبالدی آمده است: برد تفنگهای فرانسویان دو برابر تفنگهای مردان گاریبالدی بود و این وضعیت برای گاریبالدی یك عقده شده بود به گونه ای كه پس از تامین وحدت، شهر به شهر می رفت و از مهندسان و صنعتگران ایتالیایی می خواست كه سلاحهای برتر بسازند و می گفت كه تا دنیا چنین است و حرف آخر را گلوله می زند، ایتالیا هم باید بهترین توپها را داشته باشد تا از حق و منافع خود دفاع و دیگران را وادار به قبول خواستهایش كند. گاریبالدی یك جمهوریخواه بود ولی به نظر اكثریت احترام می گذاشت و هنگامی كه پارلمان ایتالیا رای به پادشاهی امانوئله بر همه ایتالیا داد آن را پذیرفت مشروط بر این كه حكومت در دست نخست وزیر باشد. نظام پادشاهی ایتالیا تا بعد از جنگ جهانی دوم ادامه داشت و دوم ژوئن ۱۹۴۹ با رفراندم به جمهوری تغییر یافت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز