دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

برخی دیگر از رویدادهای ۲۱ می


● ۱۹۵۱: در سال ۱۳۳۰ خورشیدی تهرانی ها در میدان بهارستان بر ضد مداخلات انگلستان و در همین روز درسال ۱۳۵۸(درست ۲۸ سال بعد) بر ضد مداخلات آمریکا وسیعا تظاهرات کردند!.
● ۲۰۰۳: در الجزایر در یک زمین لرزه شدید بیش از ۲ هزار تن کشته شدند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز