دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا


برزگر ـ سال بیست و نهم، شماره ۱۰۱۳، آبان ۱۳۸۷


▪ سرمقاله: ص ۴
▪ رویدادها: ص ۶
▪ حمایت از گندم‌کاران: ص ۹
▪ گزارش ویژه: ص ۱۲
▪ مصاحبه با مهندس علوی: ص ۱۵
▪ ضوابط پرداخت تسهیلات: ص ۱۷
▪ سخنان مدیرکل پنبه و دانه‌های روغنی: ص ۱۹
▪ آب در کشاورزی: ص ۲۰
▪ چالش‌های اقتصاد کشاورزی: ص ۲۲
▪ بررسی وضعیت کم آبی: ص ۲۴
▪ راه‌های مقابله با خشکسالی: ص ۲۸
▪ کاهش ضایعات در تولید گندم: ص ۳۰
▪ کشت مجدد برنج: ص ۳۳
▪ سیاست‌های کلان در بخش کشاورزی: ص ۳۴
▪ استانداردسازی پسته: ص ۳۷
▪ مشکلات بستر مرطوب طیور: ص ۴۰
▪ مشکلات ناشی از تنش‌های محیطی: ص ۴۲
▪ اصلاح نژاد دام: ص ۴۴
▪ نیازمندی‌ها: ص ۴۷
▪ نابودی سوسک کلرادو: ص ۴۸
دوهفته نامه برزگر
موضوع: کشاورزی، دامپروری
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: عبدالرضا میربلوک
تلفن: ۶۶۹۳۴۸۶۸-۶۶۴۲۰۲۱۱-۶۶۹۳۰۵۵۲-۶۶۴۳۲۲۹۱ (۰۲۱)
فاکس: ۶۶۴۳۲۲۹۰ (۰۲۱)
نشانی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی کوثر دوم - کوچه کاج -پلاک ۲۰۹. کد پستی ۱۴۴۱۶۷۵۴۸۱
نشانی الکترونیک: barzegar.agri@gmail.com
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)