شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


کتاب کار قرآن اول راهنمایی شامل: تمرینات تکمیلی، سوالات چهارگزینه‌ای، نمونه سوالات ارزشیابی، نمونه‌ی آزمون عملی


کتاب کار قرآن اول راهنمایی شامل: تمرینات تکمیلی، سوالات چهارگزینه‌ای، نمونه سوالات ارزشیابی، نمونه‌ی آزمون عملی
نویسنده : علیرضا لک‌زایی
شماره کنگره : ۸ت۸ل/۲۶/LB۳۰۶۲۰
شابک : ۹-۴۸-۸۶۹۶-۹۶۴
رده دیویی : ۲۹۷.۱۵۱۰۷
تاریخ نشر : ۱۰/۰۸/۸۵
تعداد صفحه : ۶۸
تیراژ : ۵۰۰۰
نوبت چاپ : ۷