چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

مهارت در عکاسی = استفاده از تکنیک + تکنیک استفاده


مهارت در عکاسی = استفاده از تکنیک + تکنیک استفاده
در تمام شاخه های عکاسی ، مهارت تکنیکی عکاس، باعث ارتقاء کیفی عکسهای وی می گردد. یک ایده خوب با پرداخت خوب به غنای بیشتری می رسد و بی تردید یک هنرمند اگردر کار خود از پشتوانه فنی کافی برخوردار نباشد در ارائه نگاه خلاقانه خود دچار نقصان می گردد. اما از طرف دیگر فراگیری اطلاعات فنی نیز نباید باعث احتیاط بیش از حد و آهستگی در کار عکاسی شود. اگر عکاس در حین کار ، ذهن خود را صرفا متمرکز مسائل تکنیکی نماید ، ناخودآگاه باعث اختلال در بروز خلاقیت خود شده است. از این رو در استفاده از تکنیک عکاسی باید به درجه ای از مهارت برسد که بتواند بدون تمرکز بر روی نکات فنی، به درستی از آنها استفاده نماید. به عبارت دیگر در فرایند خلق یک اثر ، هر نکته تکنیکی باید فقط در موقع لزوم و آن هم در زمانی بسیار کوتاه به ذهن عکاس خطور کند تا در مخیله وی مجالی نیز برای جولان نگاه خلاقانه او محیا گردد.

http://kiani.akkasee.com/plist/۴
منبع : مطالب ارسال شده