دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


روش‌های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی (رویکردی کاربردی) (برای دانشجویان رشته‌های علوم رفتاری، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، تربیت بدنی، مدیریت و علوم سیاس


تاریخ نشر : ۸۴۰۹۲۸
تیراژ : ۱۰۰۰
تعداد صفحه : ۳۶۰
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۶۰۹۸-۹۵-۹
رده دیویی : ۳۰۰.۷۲
نوع اثر : تالیف
زبان کتاب : فارسی
قطع : وزیری
جلد : شومیز
محل نشر : اصفهان
نویسنده : عریضی - حمیدرضا
نویسنده : فراهانی - حجت‌اله

در این کتاب، نخست فرایند پژوهش و مبانی آن، ویژگی‌های اساسی پژوهش مطلوب، و مساله‌ی اعتبار پژوهش بررسی شده و سپس انواع طرح‌های پژوهشی معرفی گردیده است. هم‌چنین، تحلیل فراتر از واریانس یعنی تحلیل کوواریانس، تحلیل واریانس چندمتغیری و تحلیل تشخیصی به همراه شاخص‌های رابطه بررسی گردیده است. علاوه بر این، نحوه‌ی طراحی و ساخت مقیاس‌ها و پرسش‌نامه‌ها در پژوهش‌های علوم رفتاری و انسانی بازگو شده و پژوهش‌های کیفی به خصوص نظریه‌ی زمینه‌ای مطرح گردیده که در میانه‌ی روش‌های کمی و کیفی قرار دارد، نیز در هم تنیدگی‌ای که دو رویکرد کمی و کیفی را در هم می‌آمیزد. بخشی از کتاب نیز به شرح رویکردهایی اختصاص دارد که نه می‌توان آن‌ها را در قلمرو پژوهش‌های کمی دانست و نه می‌توان آن‌ها را صرفا پژوهش‌های کیفی به شمار آورد. افزون بر این، روش پژوهش در پژوهش‌های بین فرهنگی تشریح شده شیوه‌ی نگارش مقاله‌ی علمی و نحوه‌ی نقد و ارزیابی آن بازگو می‌شود.