دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

زندگینامه امیل دورکیم


زندگینامه امیل دورکیم
▪ ۱۸۵۸. ۱۵ آوریل . تولد امیل دورکیم در اپی نال درخانواده ای ربانی یهودی . پدرش در کودکی او می میرد . تحصیل در کالج اپی نال .دورکیم در پایان تحصیلات متوسطه جایزه‌ی مسابقات عمومی را می گیرد . دورکیم به پاریس می آید و در مدرسه‌ی لوئی لوگراند خودش را برای مسابقه ورودی دانشسرای عالی آماده می کند . وی در پانسیون ژوفره با ژان ژورس برخورد می کند . ژورس یک سال پیش از دورکیم در دانشسرای کوچه اولم وارد می شود.
▪ ۱۸۷۹. دورکیم به دانشسرا وارد می شود و در آن جا در سهای فوستل دو کالانژ و بوترو را دنبال می کند.
▪ ۱۸۸۲ دورکیم « آگره گاسیون » فلسفه را می گذراند و در سانس و سن کانتن دبیر می شود .
▪ ۱۸۸۶ - ۱۸۸۵ دورکیم یک سال مرخصی می گیرد تا در پاریس ، سپس در آلمان در نزد وونت ، به مطالعه علوم اجتماعی بپردازد
▪ ۱۸۸۷ – ۱۸۸۶ . در برگشت از مسافرت آلمان ، در مجله‌ی فلسفی سه مقاله منتشر می کند : مطالعات اخیر علوم اجتماعی ، علم اثباتی اخلاق در آلمان ، فلسفه در دانشگاههای آلمان .
▪ ۱۸۸۷ . دورکیم با حکم وزارتی اشیپولر به سمت الستاد علم تعلیم و تربیت و علم اجتماعی در دانشکده ادبیات بوردو منصوب می شود . این درس نخستین درس جامعه شناسی در دانشگاههای فرانسوی است . از همکاری دورکیم در بوردو ، می توان هامان و رودیر و از شاگردان او ، شارل لالو و لئون دوگی را نام برد.
▪ ۱۸۸۸ . انتشار مقاله ای در مجله ی فلسفی در باره ی خودکشی و باروری .
▪ ۱۸۹۱ دورکیم درسی را با داوطلبان آگره گاسیون فلسفه شروع می کند تا با آنها پیشینیان بزرگ جامعه شناسی ( ارسطو ، مونتسکیو ، کنت … ) را مطالعه کند.
▪ ۱۸۹۳ – یادداشت در باره ی تعریف سوسیالیسم . مقاله ای در مجله ی فلسفی دورکیم رساله ی دکترا یش : در باره‌ی تقسیم کار اجتماعی را همراه با رساله لاتین در باره ی سهم مونتسکیو در تشکیل علم اجتماعی می گذراند .
▪ ۱۸۹۵- قواعد روش جامعه شناس
▪ ۱۸۹۶ – درس جامعه شناسی اش به کرسی استادی تبدیل می شود . تأسیس سالنامه ی جامعه شناسی ،اولین مطالعات دورکیم که در این سالنامه منتشر شده اند عبارتند از : تحریم همبستری با محارم و خاستگاههای آن ،تعریف نمودهای دینی .
▪ ۱۸۹۷- خودکشی
▪ ۱۹۰۰- مقاله « توتم پرستی » در سالنامه‌ی جامعه شناسی دورکیم که از مبارزان راه غیر مذهبی است و به شدت تحت تأثیر قضیّه دریفوس قرار گرفته بیش از پیش به مشکل مذهب توجه می کند .
▪ ۱۹۰۲- دورکیم تصدی کرسی علم تعلیم و تربیت سوربن را هم به عهده می گیرد .
▪ ۱۹۰۶- رسماً به سمت استادی کرسی علم تعلیم و تربیت دانشکده ی ادبیات پاریس انتخاب می شود ؛ در آن جا جامعه شناسی و علم تعلیم و تربیت را به موازات هم تدریس می کند .
گزارشی به انجمن فرانسوی فلسفه درباره‌ی « تعین پدیده‌ی اخلاقی »
▪ ۱۹۰۹- تدریس در کلژدوفرانس درباره ی « آیینهای تعلیم و تربیتی بزرگ فرانسه از قرن هجدهم به بعد »
▪ ۱۹۱۱- گزارش به کنگره‌ی فلسفی بولونی درباره‌ی «احکام واقع نگر و احکام ارزشی »
▪ ۱۹۱۲- صوربنایی حیات دینی
▪ ۱۹۱۳- کرسی دورکیم عنوان « کرسی جامعه شناسی سوربن » را پیدا می کند .گزارش به انجمن فرانسوی درباره‌ی : « مشکل دین و دوگانگی طبیعت انسانی »
▪ ۱۹۱۵ – تنها پسر دورکیم در جبهه‌ی سالونیک کشته می شود وی دو کتاب با الهام از این حادثه منتشر می کند . آلمان برتر از همه و روحیه‌ی آلمانی و جنگ،چه کسی جنگ را خواسته است ؟ ، منشاء جنگ براساس اسناد دیپلماتیک .
▪ ۱۹۱۷- ۱۵ نوامبر . مرگ دورکیم در پاریس
منبع : پارسا