شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

PAP چیست؟


PAP  چیست؟
دسترسی به اطلا‌عات و ارتباط با اینترنت با سرعت‌های بالا‌ آرزویی بود که چندیست به تحقق پیوسته است.
امروزه برای ارتباط پرسرعت و تبادل اطلا‌عات با پهنای باند وسیع نیاز به رساندن فیبرنوری به درب منازل نیست. کابلهای مسی معمولی هم‌اکنون برای انتقال صدا استفاده می‌شوند.
ADSLها قادرند تا بیش از ۴۰ مگابیت دیتا را در هر ثانیه تبادل نمایند. از آنجایی که تامین پورتهای دسترسی برای متقاضیان زمان بسیاری را می‌طلبد و بوروکراسی‌های اداری نیز مانع از تحقق برنامه‌های تدوین شده می‌باشد لذا با آغاز فعالیت شرکتهای PAP۱ یا <شرکتهای ندا تحت نظارت شرکتهای انتقال داده‌ها> امید می‌روند در آینده‌ای نزدیک بتوان پهنای باند قابل قبولی را به متقاضیان ارائه داد. شرکتهای فوق با استفاده از ADSL ارتباط بهینه و پرسرعتی را برای کاربران نهایی فراهم می‌نمایند.
البته شرکتهای PAP می‌توانند شبکه سازی کنند و از طریق شبکه مخابراتی کشور نقاط مختلف را به هم متصل نمایند. شرکتهای PAP با جداسازی دیتا و صوت قادرند بر روی کابلهای آبونه مشترکین تلفنی مانور دهند. امروزه در جهان استفاده از تجهیزات BROAD BAND و خطوط LEASED LINE نسبت به خطوط DIALUP در حال افزایش است. یکی از دلا‌یل توسعه روز‌افزون این تکنولوژی قیمت ارزان آن است. حتی شرکتهای ارائه کننده اینترنت (ISP) می‌توانند با به کارگیری سرویس فوق از طریق PAP پهنای باند بسیار بالا‌تری را نسبت به E۱ به درب منازل و شرکتها منتقل کنند.
البته اگر بخواهیم امتیازات اینگونه ارتباطات را بر شمریم، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱) اتصال دائم (ONLINE) به شبکه اینترنت
۲)ارتباط پرسرعت تا بیش از ۴۰ برابر ارتباطات DIALUP
۳) ارتباط پرسرعت بدون نیاز به شماره‌گیری
۴) ارتباط پرسرعت بدون اشغال نمودن خط تلفن
۵) ارتباط پرسرعت در حین مکالمه تلفنی و همزمان با آن
۶) حذف هزینه‌های تلفن و هزینه‌های پنهان دیگر
۷) راه‌اندازی سریع و آسان .
شاید در نظر اول کاربرد ADSL صرفاً جهت ارتباط بهینه با سرعت مناسب برای اینترنت باشد، لیکن با بکارگیری ADSL بستر ارتباط دیتا با سرعت بالا‌ میسر می‌گردد که امکان آن با روشهای معمولی وجود ندارد. مطمئنا بیشترین کاربرد ADSL در منازل برای ارتباطی مطمئن و پرسرعت با شبکه‌های جهانی اینترنت است. البته مزایای دیگری نیز از قبیل ارتباطات تلفنی خارج از کشور، استفاده از مواد آموزشی و کمک درسی و کلا‌سهای مجازی آموزشی، GAMENET و ارتباطات پرسرعت با مراکز و سازمانهای شهری و برون شهری را می‌توان نام برد.
ADSL برای شرکتها، دانشگاهها، مدارس، بانکها و همچنین مراکز آموزشی و سازمانهای خصوصی مزایای بسیاری دارد.
این مراکز می‌توانند با استفاده از سرویسهای VPN ارتباط بین دفاتر خود و کارخانجات مختلف و همچنین سایر مراکز مربوطه را برقرار نمایند. ضمنا قادرند بدون توجه به بعد مسافت سیستمهای یکپارچه و همزمان انبار، فروش، مالی و پرسنلی خود را نیز تحت کنترل داشته باشند و از یک شبکه ایمن برخوردار گردند.
منبع : آمل تک