یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

مدیران بزرگ و موفق چگونه سازمان خود را اداره می نماید


مدیران بزرگ و موفق چگونه سازمان خود را اداره می نماید
در ذیل نکاتی را که مدیران بزرگ در نظر گرفته و مورد بازبینی قرار داده و با بررسی آن سعی می کنیم که موارد آموزنده ای را که بتواند راهگشای شما در حل مسائل و مشکلات شرکتان باشد را بازگو نمائیم . در ابتدا به سراغ شرکت جنرال الکتریک با مدیریت جک ولش می رویم .
به باور ولش رهبران بزرگ کسب و کار نیازمند به نیروی شگرفی هستند . مهمتر از آن دانستن بکار گیری نیرو در راه برانگیختن و نیرو دادن به دیگران است . ولش همانند مربیان فوتبال پیوسته از نشستی به نشست دیگر می رود تا پیام خود را به دست اندر کاران برساند - پیامهایی که ویژه و ساخته او هستند :
▪ کسب و کار آسان است
▪ آنرا بیش از حد پیچیده نکنید
▪ واقعیت را بپذیرید
▪ از دگرگونی نهراسید
▪ با دیوانسالاری بجنگید
▪ از اندیشه کارکنان استفاده کنید
▪ دارندگان اندیشه های برجسته را شناسایی کنید و اندیشه هایشان را به عمل در آورید
منبع : مدیریت صنایع و بهره‌وری