چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا


دیالکتیک مفاهیم: پژوهشی در ساخت‌های نحوی


تاریخ نشر : ۸۵۰۳۲۱
تیراژ : ۲۲۰۰
تعداد صفحه : ۱۶۴
نوبت چاپ : ۱
شابک : ۹۶۴-۶۳۲۸-۰۷-۵
شماره کنگره : ۸۵۳۲۱۱۷۰
رده دیویی : ۱۲۱
محل نشر : اصفهان
جلد : شومیز
قطع : رقعی
زبان کتاب : فارسی
نوع اثر : تالیف
نویسنده : مهرگان - آروین

این کتاب از لحاظ اهداف معرفت‌شناختی خود، مکمل کتاب 'دیالکتیک نمادها' اثر نگارنده است که در آن معرفت مفهومی و رابطه‌ی آن با معرفت تصویری، ارزیابی گردیدهاست و معرفت مبتنی بر زبان، زمینه‌ی تحلیل را تشکیل می‌دهد. نیز در طی آن بسیاری از مسائل از قبیل چیستی معنا و مفهوم و جمله و شعر و رویا به بحث گذاشته شده است. به تصریح نگارنده: 'در این محور، اساس تفکر نه بر مدار مبتنی بر مشابهت بلکه بر مدار مبتنی بر مجاورت قرار دارد. این دو حدی شدن محور اندیشه که با پیدایش زبان آغاز شده است، پیامدهایی را به دنبال داشته که نهایتا به خلق فرهنگ و تمدن انسانی انجامیده است و در پناه آن گذر از گله‌های اولیه‌ی حیوانی به جامعه‌ای انسانی و برخوردار از روابط انسانی، میسر شده است. هیچ رویدادی در تاریخ بشر به اهمیت پیدایش بشری نیست. یک نکته‌ی مهم دیگر این است که ساختار تفکر مفهومی از بطن اندیشه و خرد غریزی زاییده شده است. با این وجود، میان طبیعت (غریزه) و فرهنگ، مرز غیر قابل عبوری موجود نیست و هرگاه بخواهیم ساختار تفکر مفهومی را به ابتدایی‌ترین و بنیادی‌ترین مولفه‌های آن تجزیه کنیم، به عناصر و ساخت خرد غریزی دست خواهیم یافت. این هم‌بستگی و تعامل میان ساخت خرد غریزی و مفهومی در اندیشه‌ی ما، در شعر که عالی‌ترین تجلی این تعامل است به بهترین وجه نمایان است'.