پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

پرهیز از همکاری با ستمکاران


پرهیز از همکاری با ستمکاران
محمد بن مسلم گوید: نزد امام باقر(ع) بر آستانه در خانه حضرت (در مدینه) نشسته بودم. امام به مردم نگاه می کردند که گروه گروه در حرکت بودند و از بعضی حاضران پرسیدند: آیا در مدینه اتفاق تازه ای رخ داده است؟ به حضرت عرض شد: برای مدینه والی جدیدی انتخاب شده است و مردم می روند تا به او تبریک بگویند. امام فرمود: آری مردم برای تبریک به فرمانروا به حرکت درآمده اند، ولی خانه والی، دری از درهای آتش است. (یا اقدام به این گونه تبریک گفتن ها خود دری از درهای دوزخ است)(۱)
امام باقر(ع) در نهی پیروان خویش از همکاری با ستمکاران فرمود: ناقه صالح را یک نفر پی کرد و کشت، ولی چون توده مردم بدان عمل راضی بودند، عذاب الهی بر همگان نازل شد، پس هرگاه امام عادل ظاهر شد و به حکومت رسید، کسانی که به حکم او راضی باشند و به حکومت در جهت عدل کمک کنند، دوست و یاور او به شمار می آیند و زمانی که پیشوا وحاکم ستمکار به قدرت رسید، کسانی که به حکم او راضی باشند و او را در مسیر جور و ستمش یاری دهند، دوست و یاور او به شمار خواهند آمد.(۲)

۱- فروع کافی، ج ۵، ص ۱۰۷
۲- بحار الانوار، ج ۷۵، ص ۳۷۷
منبع : روزنامه کیهان