دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

نجم‌الدین محمود نجم مذهّب شیرازی


جنسیت: مرد
نام پدر: رکن‌الدین محمد
تولد و وفات: ( ... )س هشتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مذهّب و شاعر
معروف به صاحب اللوح. از شعرای نامی فارس بود و انواع شعر ار خوب می‌سرود. در "صبح گلشن" آمده: "در جنگ بین شاه شجاع مظفری (۷۸۶-۷۵۹ق) و شاه منصور مظفری (۷۹۵-۷۹۰ق) به قتل رسید. صاحب "احوال و آثار نقاشان" به مذهّبی به نام نجم‌الدین مذهّب اشاره می‌کند که در قرن هشتم قمری می‌زیسته و در ۷۸۲ق نیز زنده بوده است. از وی اشعاری در تذکره‌ها نقل شده است.
منبع : مطالب ارسالی