دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

نقطه اعتدال بهاری


نقطه اعتدال بهاری
در سیستم موقعیت سنجی ستاره ای نقطه اعتدال بهاری بسیار مهم است و در حقیقت مبداء اندازه گیری واحد بعد سماوی است که معادل طول جغرافیایی روی زمین به شمار می رود. این نقطه که موقعیت خورشید در اعتدال بهاری است و به نقطه اول حمل نیز معروف می باشد، همان نقطه ای است که وقتی خورشید به آن می رسد، لحظه تحویل سال نو ایرانیان به شمار می رود و نوروز آغاز می شود.
به این ترتیب، مبداء آغاز سال ما بر خلاف تقویم های رایج دیگر نقطه ای تصادفی نیست؛ بلکه نقطه ای است که دقیقا در آن خورشید در اعتدال قرار دارد و پس از آن نیز شروع به افزایش ارتفاع در افق می کند و فصل گرما و روشنی آغاز می شود.
در این روز طول شب و روز با هم برابر است و فراتر از آن می توان لحظه دقیق آن را با دقت کسری از ثانیه برای سیاره ما محاسبه کرد و به این ترتیب پیروان این فرهنگ همه در هر جای زمین که باشند هم زمان با هم آغاز سال نو را جشن می گیرند.
اما چرا در ادبیات عامه این لحظه را لحظه تحویل حوت به حمل می گویند؟ واقعیت این است که در زمانی بسیار دور و در حدود سده اول پیش از میلاد نقطه اعتدال بهاری در مرز ۲ صورت فلکی حوت و حمل قرار داشت و با تحویل سال خورشید از صورت فلکی حوت وارد صورت فلکی حمل می شد.اما امروز به دلیل حرکت تقدیمی زمین این نقطه به درون صورت فلکی حوت منتقل شده است و پس از تکمیل یک دور کامل این حرکت بار دیگر به ۲۵ هزار و ۸۰۰ سال بعد به جای فعلی بر می گردد. این حرکت در حقیقت باعث می شود زمین همانند یک فرفره به دور محور خود بچرخد و این امر باعث تغییر راستای محور دوران زمین در بین ستاره ها و تغییر موقعیت ۴ نقطه اصلی روی دایره البروج می شود. این روزها زمانی که سال نو را جشن می گیریم، نقطه اعتدال بهاری در دل صورت فلکی حوت یا ماهی قرار دارد. در این روزها که برای نوروز آماده می شویم، بد نیست به یاد بیاوریم پیشینیان ما چه توجه جدی و ژرفی به مسائل آسمان داشته اند و چه انتخاب هوشمندانه ای برای تقویم دقیق خود انجام داده اند. انتخابی چنان با معنی که سازمان ملل متحد را وادار کرد تا این روز را روز جهانی صلح بنامد و آن را در فهرست تعطیلات رسمی خود قرار داد.
منبع : روزنامه خراسان