دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

بررسی میزان و عوامل بروز هیدروسفالی با تظاهرات سردرد متعاقب آنوریسم پاره شده مغزی در یکصد بیمار


بررسی میزان و عوامل بروز هیدروسفالی با تظاهرات سردرد متعاقب آنوریسم پاره شده مغزی در یکصد بیمار
● خلاصه و هدف:
بروز هیدروسفالی متعاقب خونریزی تحت عنکبوتیه(SAH) را بطور گذشته نگر در ۱۰۰ بیمار با این نوع خونریزی که بعلت پارگی آنوریسم مغزی ایجاد شده بود و توسط مولفین تحت عمل جراحی آنوریسم قرار گرفته بودند را در بیمارستان قائم و کامیاب مشهد را از تاریخ ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲ مطالعه نمودیم.
● روش کار و بیماران:
بیمارانی را که دچار SAH ناشی از پارگی آنوریسم مغزی شده بودند، بطور گذشته نگر بررسی کرده و از نظر بروز هیدروسفالی و عوامل احتمالی موثر را بررسی نمودیم. سی تی اسکن این بیماران در ابتدای خونریزی و بعد از ۱۰ روز و سه ماه بعد از SAH مورد مطالعه قرار گرفت و شاخص هائی را که بر طبق آن هیدروسفالی اطلاق گردید عبارت بودند از: دیلاتاسیون بطن ها بخصوص بزرگی شاخ تمپورال، یا بکارگیری شنت مغزی بطور اولیه.
● نتایج:
در مجموع ۲۱ مورد (۲۱%) از ۱۰۰ بیمار دچار هیدروسفالی بودند و بطور آماری رابطه نزدیکی بین فاکتورهای زیر و هیدروسفالی وجود داشت.
بزرگی بطن ها در موقع بستری شدن (P=۰.۰۰۱۲)، جنس مونث (P=۰.۰۰۴۶)، بزرگی آنوریسم (P=۰.۰۳۴)، استعمال دخانیات (P=۰.۰۰۹۹)، خونریزی داخل بطنی (P=۰.۰۴۴۵)، هیپرتانسیون (P=۰.۰۰۵۲) .
● نتیجه گیری:
بنظر میرسد که در ایجاد هیدروسفالی متعاقب خونریزی تحت عنکبوتیه عوامل زیادی دخالت دارند آگاهی از این عوامل سبب تشخیص سریع و بموقع و در نتیجه کاهش مرگ و میر در این بیماران خواهد شد.
محمد فرجی
محمدرضا احصایی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی