یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

Atlantis


Atlantis
این بازی بسیار جذاب و دیدنی است و در واقع جزء گروه بازی‌های فکری قرار می‌گیرد، پس نیاز به تفکر و تعمق دارد.
● مرحله اول: (آموزشی)
از آسانسور پیاده شوید و به پیش پروفسور بروید. در این قسمت باید با اولین فرصتی که برای انجام حرکتی به شما داده می‌شود، ضربدر را بزنید تا بپرید، در دومین فرصت سه بار مربع و در سومین فرصت R۱ در قسمت بعد باید به بالای کتابخانهٔ پشت سر رفته و قطب‌نما را برداشته و به پیش پروفسور بروید، سپس به سمت راست آسانسور بروید، کنار دستگیره با ظاهر شدن علامت!، دکمهٔ مثلث را نگه دارید تا علامتی که به‌صورت مارپیچ است پر شود بعد دستگیره را پائین دهید تا در باز شود.
داخل شوید، حروف‌ها و کتاب را به‌دست آورید. صندوقچه را با مربع شکسته و دفترچه اطلاعات را برداشته و به جلوی میز قهوه‌ای رنگی که ساعتی بر رویش قرار دارد بروید (با ظاهر شدن علامت!) مثلث را نگه دارید تا نصف کلید را بردارید و به پیش پروفسور بروید. او به شما می‌گوید Select را زده و یک بار بالا را بزنید یک نصف کلید و یک دفترچه اطلاعات را می‌بینید، چپ یا راست را بزنید تا دفترچه اطلاعات را در اختیار بگیرید، روی آن دو بار با مکث ضربدر بزنید. حالا پروفسور افراد را به شما معرفی می‌کند. دوباره Select را بزنید.
بالا را زده تا دو نیمه کلید ظاهر شود، روی یکی از آنها دو بار ضربدر را بزنید و بعد چپ یا راست را زده تا نیمه دیگر کلید در اختیار شما قرار گیرد. روی آن ضربدر بزنید تا دو نیمه کلید به یکدیگر پیوند بخورند. حالا به سمت در کنار شومینه رفته و با زدن Select روی کلید دو بار ضربدر بزنید تا در باز شود. وارد آن شده و داخل اتاقک‌ها را بگردید و حروف را به‌دست آورید.
روی قفسه‌های کنار استخر بروید. بعد داخل آب استخر شوید. با ضربدر به جلو رفته و بوم رنگ، قلب و یکی از حروف را به‌دست آورده و به پیش پروفسور بروید. Select را بزنید و بوم رنگ را با دو بار ضربدر به او بدهید. در این قسمت می‌توانید به داخل آسانسور بروید و وارد مرحله بعدی شوید و هم می‌توانید از پله‌ها پائین آمده و به کنار تخته میز کنار قفسهٔ کتاب بروید تا علامت تعجب ظاهر شده و مثلث را نگه دارید تا در باز شود. از پله‌ها پائین رفته و حرف پشت ستون، الماس سبز و دو کتاب را به‌دست آورید. بعد به روی سکوئی که روی آن علامت مارپیچ قرار گرفته رفته و هدف‌گیری را تمرین کنید سپس وارد آسانسور شوید.
● مرحله دوم
شما اکننون داخل زیردریائی هستید و مورد تجاوز موجوداتی قرار گرفته‌اید و باید توپ‌های زیردریائی را تعمیر کنید. به سمت در بروید و راه خود را ادامه دهید تا به فرماندهٔ زیردریائی برسید. بعد از صحبت با او وارد رد سمت راست شوید. به داخل گیرنده بروید و (Vinny) مرد معدنچی را انتخاب کرده و جعبه را بزنید، سپس وارد درب کنار فرمانده (سمت چپ) شوید و بشکه را به جلوی لولهٔ بخاری بگذارید. به جلو رفته و کنار جعبه‌های سمت چپ با ظاهر شدن علامت!، مثلث را نگه دارید. پس از گذاشتن دینامیت به یک مکان امن پناه ببرید.
سپس به‌جای گیرنده برگردید و (Audrey) دختر ۱۸ سالهٔ تعمیرکار را انتخاب کنید و راه را برگردید و به سمت چپ بروید. به کنار سیم‌هائی که دارای اتصالی است رفته و مثلث را نگه داشته، شاهد تعمیر شدن توپ شماره یک خواهید بود. به جای گیرنده برگشته و (Milo) مایلو را انتخاب کنید. راه را برگشته، به سمت راست بروید و از میله‌ها (جای لوله‌ٔ بخاری) (جای لولهٔ بخاری) با ضربدر بالا بروید. صحنه‌ای خواهید دید. به جلو رفته و از میله‌ها بالا بروید، کپسول آتش خاموش‌کن را سمت چپ، از کنار دیوار بردارید.
در پشت سرتان یک گیرنده است، Audrey را اتخاب کنید و به سمت سیم‌های اتصالی رفته و توپ دو را تعمیر کنید. صحنه‌ای خواهید دید. راه را برگردید. از میله‌ها پائین بپرید و به راهرو سمت راست بروید. به داخل گیرنده رفته و Milo را انتخاب کید. به داخل آب بروید. به داخل گیرنده رفته و Milo را انتخاب کنید. به داخل آب بروید. حرف را خورده و برگردید (یا دایره به عمق می‌روید) راه را به‌طور کامل تا جای فرمانده برگردید، به داخل در فرمانده بروید. به استخری خواهید رسید. به بالای سر خود نگاه کنید، نردبانی را مشاهده می‌کنید. با زدن ضربدر به آن بچسبید و به آن سمت استخر بروید. به فرمانده می‌رسید که از شما تقاضا می‌کند آتش را خاموش کنید، Select را زده و کپسول را بردارید، آتش خاموش خواهد شد.
به جلو بروید. سمت راست یک گیرنده است که کنار دری بدون دستگیره می‌باشد. شما باید دستگیره را پیدا کرده و این در را باز کنید. به داخل آب بروید. وارد در شوید، دستگیره را بردارید. سمت چپ شما پشت دیوار یک حرف وجود دارد آن را بردارید، راه را برگردید و دستگیره را به در بزنید و با زدن Select وارد آن شوید. صحنه‌ای خواهید دید. به طرف در سمت راست بروید، حرف سمت راست را برداشته و دستگیره سمت چپ را پائین آورید. راه را به‌جای کانال‌های برق برگردید. با توجه به نظم برق‌ها از آن عبور کنید و دستگیره را با مثلث پائین دهید. به‌جای پروانه‌هائی که دستگیره در را برداشتید برگردید.
به پائین بروید. پشت سر خود دو راهرو می‌بینید. راهرو سمت راست دارای یک حرف و قسمت هواگیری می‌باشد و در راهرو سمت چپ نیز یک حرف می‌باشد. راه را ادامه دهید. به راهروی روبه‌رو رفته و الماس سبز به‌دست آورید. راه را برگشته و هواگیری کنید. این بار به راهرو سمت راست بروید. به یک موتورخانه می‌رسید، با توجه به نظم آتش از آنها عبور کنید. در این قسمت باید دستگیره آخر راهرور را پائین داده و وارد زیردریائی شوید.
● مرحله سوم
در این قسمت ابتدا باید موجود دریائی را با ضربدر نابود کنید و بعد مرحله را تمام کنید. این مرحله فقط نیاز به جلو رفتن دارد و استراتژی ندارد.
نکته: علامت برق قلب را زیاد کرده و فلش‌های دایره‌وار بازی را ذخیره می‌کنند.
● مرحله چهارم
این مرحله علاوه بر اینکه خود یک مرحله است اما در این مرحله، مرحله‌های دیگری نیز وجود دارد. ابتدا شما روبه‌روی دری بزرگ هستید اما وارد آن نشوید. سعی کنید در تمامی مراحل الماس‌های سفید، سبز و ... را به‌دست آورید. اگر تمامی الماس‌های سفید را به‌دست آورید یک جان اضافی خواهید گرفت.
ابتدا الماس‌ها را خورده و به سمت راست در بالای سنگ‌ها یعنی وارد مرحلهٔ مواد مذاب شوید.
● مرحله ۱/۴
از روی سنگ‌ها سریع بروید چون اگر روی آنها بایستید در مواد مذاب فرو می‌روید. به جلو بروید. از سنگ‌ها عبور کرده و به روی بشقاب فولادی آبی‌رنگ بروید. راه خود را ادامه دهید. به روی بشقاب بعدی بروید و راه خود را ادامه دهید تا به بشقاب دیگر برسید. به روی آن بروید. صندوقچهٔ سنگی را بزنید و خون را دریافت کنید. راه را ادامه داده از در عبور کنید. وارد گیرنده شوید و Vinny را بردارید. به جلو بروید. کنار ستون، مثلث را نگه دارید و تخته‌سنگ را به کنار هل دهید. از روی آن بالا رفته و به جلو بروید. به راهروی سمت راست رفته و تجهیزات و الماس را بردارید، راه را برگردید. به راهرو روبه‌رو بروید. کنار ستون مثلث را نگه دارید.
ابتدا از روی ستون سمت چپ عبور کنید. به سمت چپ دیوار نگاه کنید. آجرهائی می‌بینید، از آنها با Milo بالا بروید. به روی سقف نگاه کنید. با ضربدر به آن بچسبید و به آن طرف بروید. الماس قرمز را برداشته و راه را بازگردید و از روی ستون سمت راست بگذررید با Select الماس‌های قرمز را در جای خودشان یعنی دو طرف در قرار دهید. به قسمتی می‌رسید که از دهان مجسمه‌ها آتش بیرون می‌آید. سنگ را هل دهید و از آتش عبور کنید، الماس‌های روی دیوار را بگیرید و حرف بالای دیوار را نیز به‌دست آورید. به جلو بروید. در گیرنده Milo را بردارید و به سمت راست بروید ولی وارد در نشوید. به حرف آبی که روی زمین حک شده توجه کنید. حالا وارد در شوید. بدون توقف الماس‌ها را به‌دست آورید. Start را بزنید و با توجه به حروف بومی Atlantis به ترتیب سه تا از حروف روشن در بازی را با مثلث خاموش کنید.
برگردید و از بشقاب‌ها رد شوید. به جلو بروید. در بن‌بستی که دارای دوراهی است، به سمت راست رفته و وارد گیرنده شوید و Vinny را برداشته و برگردید. سمت راست خود دو ستون که روی آنها تته‌سنگی است می‌بینید. کنار آن مثلث را نگه دارید و پس از شکستن از گیرنده Milo را بردارید و بعد از رد شدن از آن، از دیوار بالا بروید. در گیرندهٔ بعدی Vinny را برداشته و ستون بعدی را عقب بکشید، برگشته و Volieve را بردارید و به جلو بروید. به روی صخرهٔ مشکوک رفته و مثلث را نگه دارید. دستگیره سمت راست روی دیوار را با مثلث پائین بکشید. حرف پشت مشعل را بگیرید. به جلو بروید. در دو راهی به سمت راست رفته و به داخل گیرنده بروید و MIlo را بردارید و به سمت چپ بروید.
الماس سبز و قرمز را گرفته و راه را تا دوراهی، جائی که گیرنده قرار دارد بازگردید. وارد در روبه‌روی خود شوید. به راه خود ادامه دهید. به روی یکی از بشقاب‌هائی که به روی مواد مذاب در حال حرکت است بپرید، بعد به روی بشقاب‌هائی که از روبه‌رو می‌آیند بپرید. برای اینکه آتش به شما صدمه نزند L۱ را نگه دارید. اگر می‌خواهید یک حرف دیگر را بگیرید به راه سمت چپ وارد شوید تا آن را بگیرید. بعد از یک دور، به راهرو سمت راست بروید. وارد گیرنده شده و Milo را بردارید و سوار بشقاب روبه‌رو شوید. روی یکی از بشقاب‌ها بپرید. روی بشقابی که از دوراهی به شما می‌پیوندد بپرید. به راهرو سمت راست بروید. به راه خود ادامه دهید. به روی بشقاب بپرید و سپس وارد راهرو روبه‌رو شوید.
● مرحله چهارم
این بار به سمت چپ رفته و از سنگ‌ها بالا بروید و وارد مرحله برف شوید.
● مرحله ۲/۴
به جلو بروید. صندوق‌های سنگی را بشکنید و کلید را به‌دست آورید. به سمت در بروید. با Select در را باز کنید. به جلو بروید. وارد گیرنده شده و Milo را بردارید. به جلو بروید. وارد در پائین پله‌ها شوید. به‌جای شکستگی پل بروید. با R۱ به بالای سر خود نگاه کنید. یک قندیل بزرگ می‌بینید به آخر آن (بزرگترین قسمت) دایره را بزنید تا بیفتد. راه خود را ادامه دهید. صحنه‌ای خواهید دید. غول برفی را نابود کنید و حرف را بردارید. به جلو بروید. وارد گیرنده شده و Audreye را بردارید. با توجه به ترتیب حروف بومی Atlantis در منوی Start به حرف‌ها شلیک کنید و به جلو بروید. حرف سمت چپ را بردارید. همین جا r۱ را گرفته و قندیل‌ها را هدف بگیرید (۳ قندیل). وارد گیرنده شوید و Milo را بردارید. از سنگ‌ها بالا رفته و روی تخته‌سنگ بایستید. وارد گیرنده شده و milo را بردارید. از تخته‌سنگ‌ها بالا بروید و موجودات آهنی را نابود کنید.
وارد در شوید. به جلو بروید. به داخل دهان مجسمه رفته و در روی تخته سنگ روبه‌رو مثلث را نگه دارید. از راهروی سرسره مانند رد شوید، سعی کنید تمام الماس‌ها را بردارید. به یک ماموت که در یخ است می‌رسید، آن را به سمت بیرون هل دهید. صحنه‌ای خواهید دید، به کنار ماموت بروید و به راه خود ادامه داده و از دست ماموت فرار کنید. در قسمت بعد به جلو بروید. از دیوار سمت راست خود بالا رفته و وارد گیرنده شوید و Volieve را برداشته وارد در روبه‌رو شوید (سمت راست مجسمه). دستگیره را با مثلث پائین بکشید.
از در بیرون آئید و به راهرو بزرگ بروید. راه را تا به گیرنده برسید ادامه دهید، سپس Milo را بردارید و راه را تا راهروئی که سمت راست است ادامه دهید. وارد راهرو سمت راست شده و از دیوارها بالا بروید. وارد در شوید. به سمت چپ بروید. از صخرهٔ سمت راست بالا رفته و با مثلث دستگیره را پائین بکشید و راه را تا جای گیرنده باز گردید. Audrey را انتخاب کنید و به جلو بروید. وارد در شوید. در این قسمت به سنگ‌ها برخورد نکنید. حرف‌ها و الماس‌ها را سعی کنید بردارید. پس از تمام کردن این قسمت به جلو بروید.
● مرحله چهارم
در این قسمت باید مرحلهٔ چهارم را تمام کنید. تمام الماس‌های سمت چپ و راست را بردارید و سپس از سمت راست وارد آب شوید تا حرف را بردارید. بعد به جلو راه خود را در داخل آب ادامه دهید و با دایره به عمق آب بروید و از در زیر آب عبور کنید. از آب بیرون آئید. زیر دو مجسمه جای الماس است، الماس قرمزی را که از مرحلهٔ مواد مذاب به‌دست آورید را داخل مجسمهٔ سمت راست و الماس آبی را که از مرحلهٔ برف به‌دست آورید را در مجسمهٔ سمت چپ بگذارید و وارد در شوید تا چرخ دنده را بردارید. پس از به دست آوردن چرخ دنده راه را تا د بزرگی که در اول بازی مقابلش بودید بازگردید و وارد آن شوید. به جلو بروید تا به یک ماشین برسید. با Select چرخ‌دنده را به داخل آن بگذارید تا تعمیر شود (البته با Audrey) و سوار آن شوید. با ضربدر به جلو بروید و در روبه‌رو را خراب کنید. وارد میدانی خواهید شد، دیوار روبه‌روی خود را نیز خراب کنید و به جلو بروید.● مرحله پنجم
این مرحله نیازی به استراتژی ندارد و شما فقط باید به جلو بروید. در این مرحله سوخت شما تمام می‌شود، پس کانتینرهای گازوئیل را برداشته و به جلو بروید. با ضربدر سرعت زیاد و با مربع کم می‌شود.
● مرحله ششم
اکنون شما داخل Atlantis هستید، سرزمین پر از چیزهای عجیب و غریب که دنیای معما است.
سمت چپ و راست شما الماس‌هائی است، آنها را به‌دست آورید. از پله‌ها پائین رفته به جلو بروید. قبل از وارد شدن به در روبه‌رو، سمت چپ و راست راهروهای باریکی است که چند الماس و حرف دارند، آنها را به‌دست آورید. حالا وارد راهرو شوید. به جلو بروید تا به یک دوراهی برسید. وارد راهرو سمت چپ شوید و دختر بومی (Kitay) را انتخاب کرده راه را برگردید و از راه سمت چپ بروید. به جلو بروید. قبل از وارد شدن به در روبه‌رو، سمت راست یک دستگیره و الماس و سمت چپ الماس است آنها را به‌دست آورید.
دستگیره را مثلث پائین کشیده و وارد در شوید. به جلو بروید. از پل سمت چپ رد شوید. وارد گیرنده شده و Vinny را برداشته، از پل رد شوید. به سمت چپ بروید و در جای سنگ‌ها مثلث را نگه داشته و پس از تخریب آنها به داخل راهرو بروید. به جلو بروید. از پل رد شوید. به جلو بروید. پس از خارج شدن از در سمت راست پشت ستون رفته و حرف را به‌دست آورده و به راه خود ادامه دهید. وارد گیرنده شده و Milo را بردارید. به راه خود ادامه دهید. وارد در پشت سر شوید. به جلو بروید. از در که خارج شدید پشت ستون‌های در، الماس است آنها را برداشته و به راه خود ادامه دهید. وارد در روبه‌رو شوید.
● مرحله هفتم
از پله‌ها بالا بروید وارد در روبه‌رو شوید. راه را برگردید. وارد در سمت راست شوید. به جلوبروید. در این قسمت سه در وجود دارد که در سمت چپ بسته است. سمت راست یک سوراخ بزرگ وجود دارد وارد آن شده و حرف را بردارید و از همان سوراخ خارج شده و وارد در وسط شوید. به راه خود ادامه داده وارد در سمت راست شوید. به جلو بروید. از پل رد شده و وارد در روبه‌رو شوید. وارد گیرنده داخل زندان شده و Milo را بردرید. راه را تا پل برگردید، وارد آب شده و داخل در زیر آب سمت راست شوید.
به جلو بروید. وارد یک ستون بزر آب می‌شوید. با دایره به کف آن بروید. به جلو بروید. یک صدف سمت چپ خواهید دید، با مربع به آن ضربه بزنید تا هواگیری کنید، این کار را تا زمانی که هوای شما ۹۹ شود ادامه دهید. به جلو بروید. به سطح آب بیائید و از سنگ‌های سمت راست بالا بروید. وارد گیرنده شوید. راه را برگردید و این بار از ستون‌های سمت چپ بالا بروید. به جلو بروید. از پل رد شوید. راه خود را ادامه دهید و وارد در شوید. صندوق سنگی را زده و کلید را بردارید. سمت چپ یک حرف است، اول روی چارچوب در سمت چپ و بعد به روی صخره ببرید تا آن را به‌دست آورید.
به پائین بیائید روبه‌روی دری که بسته بود قرار گیرید و با Select آن را باز کنید. به جلو بروید و الماس‌های پشت ستون‌ها را به‌دست آورده و بعد با کودکی که کنار دیوار است صحبت کنید. به جلو بروید، دو نگهبان را می‌بینید. سریع به جلو رفته و روی تخته‌سنگ بپرید، سریع از آنها پائین آمده و روی تخته‌سنگ دیگر بپرید و سریع به داخل در روبه‌رو بروید. به جلو بروید. در اینجا باید یک کار مهم انجام دهید. با R۱ بالای پل را نگاه کنید. یک بستهٔ گاهی که به طناب وصل است را خواهید دید. Select را بزنید و روی بوم رنگ یک بار ضربدر را زده، دو نوشته خواهید دید. روی نوشتهٔ پائین ضربدر بزنید. بعد یک بار بالا را بزنید، روی یکی از الماس‌ها ضربدر را بزنید تا بوم رنگ با آن مخلوط شود. حالا با R۱ به روی طنابی که کاه را نگه داشته نشانه بگیرید تا راه باز شود. از روی پل رد شوید.
به طرف در سمت راست بروید. راه خود را ادامه دهید. کاه‌ها را به عقب بکشید. از تخته‌سنگ به روی صخره بروید و از روی کاه‌ها رد شوید و تکه شیشه را بردارید، راه را باز گردید. به سمت چپ رفته، از نگهبان به‌راحتی عبور کنید و دستگیره را با مثلث پائین بکشید. به جلو بروید. وارد گیرنده شده و Milo را بردارید. به جلو بروید. راه را ادامه دهید تا به گیرنده شده و Milo را بردارید. به جلو بروید. راه را ادامه دهید تا به گیرنده برسید و Kitay را برداشته از تخته‌سنگ بالا بروید. با توجه به چرخش دست‌های سنگی از آنها عبور کنید.
● مرحله ششم
اکنون شما در مرحله ششم هستید چون این مرحله نیز مانند مرحله چهارم علاوه بر اینکه خود یک مرحله است دو مرحله را در خود جای داده است.
به جلو بروید تا به همان سه دری که روبه‌رو سمت چپ بسته بود برسید. شما از در سمت چپ وارد شدید پس در سمت راست روبه‌رو را گذرانده‌اید وارد در سمت چپ خود شوید. وارد گیرنده شده و Milo را بردارید. به جلو بروید تا به استخر برسید وارد در زیر آب استخر شوید.
● مرحله ۱/۶
وارد چاه آب روبه‌رو شوید. به عمق آب بروید. از صدف هواگیری کنید. یک دریچه برای هواگیری در سطح آب هست، البته از صدف هم می‌توان هواگیری کرد به جلو بروید. از دریچهٔ روی سطح آب به خارج بپریبد و وارد گیرنده شوید. یک در روبه‌روی شما می‌باشد که احتیاج به کلید دارد. وارد در سمت چپ شده و وارد گیرنده شوید و Kitay را برداشته و وارد چاه آب سمت چپ شوید. حال از دریچه به سطح آب بیائید. وارد راه سم چپ شوید. به جلو بروید. وارد در شوید. صندوق‌های سنگی را بشکنید تا نصف زنجیر و الماس را به‌دست آورید. به جلو بروید. از سوراخ به داخل آب بپرید. به عمق آب رفته به جلو بروید. از صدف هواگیری کنید.
از دریچه به سطح آب بیائید. حالا شما در اول بازی هستید. تمامی راه را تا دری که نیاز به کلید داشت بازگردید. به چاه آب سمت راست بروید. به جلو بروید و از دریچه هواگیری کنید. وارد دریچه دوم بشوید. صندوق‌های سنگی را نابود کنید. یک دستگیره و یک زنجیر خواهید دید، به جلو زنجیر بروید و با Select نصف زنجیر را به آن وصل کنید سپس دستگیره را با مثلث پائین بکشید. صندوق سنگی را شکسته تا کلید را به دست آورید. به‌جای دری که نیاز به کلید داشت بازگشته و کلید را با Select به روی آن استفاده کنید. وارد دریچه‌ای که سنگ راه را بسته بود شوید و راه را ادامه دهید. به جلو بروید. به سطح آب آمده و هواگیری کنید.
وارد دریچهٔ بعدی شوید و به عمق آن بروید. به راه خود ادامه دهید. از صدف هواگیری کنید. به جلو رفته و از دریچه خارج شوید، وارد گیرنده شده و Milo را بردارید. به جلو بروید. یک مجسمه که به شما آتش می‌زند می‌بینید، با استفاده از آتش او کوره‌ها را بشکنید تا کلید را به‌دست آورید. این‌بار با استفاده از آتش او دیوار مشکوک را نابود کنید و به داخل آن بروید. به داخل گیرنده رفته و Kitay را بردارید. به جلو بروید. دستگیره روی دیوار را با مثلث بچرخانید. به قسمتی که در باز شد بروید. به داخل آب رفه و با استفاده از Select در را باز کنید، به جلو بروید. دستگیره روی دیوار را با مثلث بچرخانید. به داخل گیرنده رفته و بعد به داخل چاه آب بروید. به داخل گیرنده رفته و Milo را بردارید. به داخل آب بروید و وارد در روبه‌رو شوید. به جلو بروید. به یک دوراهی می‌رسید، به سمت چپ بروید تا کوزه را به‌دست آورید.
بعد راه را بازگردید و از راه سمت راست بروید. به راه خود ادامه دهید. از تخته‌سنگ‌های روبه‌رو به چهرهٔ سنگی بالا بروید. به پائین بیائید و وارد در شوید. به راه خود ادامه دهید. به داخل چاه آب شوید. وارد راهرو سمت چپ شوید. به جلو بروید تا به یک فضای باز برسید. تخته‌سنگی که میله‌ای به آن وصل است را به عقب بکشید وارد در روبه‌رو شوید و دستگیره را با مثلث پائین دهید. حالا برگشته و وارد چاه سنگی که عقب کشیدید شوید. به راه خود ادامه دهید و از تخت‌سنگ بالا بروید. وارد حوض بالای تخته‌سنگ شده و مثلث را نگه دارید، ولی نتیجه‌ای نمی‌گیرید. وارد در دیگر شوید و به پائین بیائید وارد در سمت راست شده و داخل آن بروید. به دوراهی که رسیدید به سمت راست بروید. به جلو بروید. سه کوزهٔ بزرگ روی دیوار می‌بینید. داخل حوض کوزهٔ سمت چپ شوید و با Select کوزهٔ قدیمی را به روی آن بگذارید. راه را تا چهرهٔ سنگی که روی دیوار بود و باز شده بازگردید.
● مرحله هشتم
وارد گیرنده شده و Milo را بردارید. به جلو بروید. وارد دیوار سمت چپ شوید. به پیش مرد بومی بروید. او به شما کلیدی خواهد داد با Select در را باز کنید. از دیوار بالا بروید و وارد گیرنده شوید. به روی صخرهٔ روبه‌رو بپرید، سپس به سمت چپ بروید. حالا به روی صخره بازگشته و به سمت راست بروید. به سمت گیرنده بازگردید و Audrey را برداشته و راه را بازگردید و وارد در شوید. به‌وسیلهٔ دایره راه خود را روشن کنید. ابتدا به جلو رفته و الماس‌ها را بردارید بعد راه را برگشته و به سمت چپ بروید و به راه خود ادامه دهید.
نگهبان‌ها را می‌بینید، باید طوری عبور کنید که متوجه شما نشونده باید به کمک سنگ‌ها پنهان شوید و به جلو بروید. به سمت راست بروید البته مواظب باشید که نگهبان‌ها متوجه شما نشوند. از روی دیوار بالا بپرید و راه را ادامه دهد. پس از گذاشتن از این قسمت وارد در شوید. راه را ادامه دهید تا به گیرنده برسید و به جلو بروید. وارد در سمت چپ شوید. راه را ادامه دهید. سنگ را هل دهید تا جلو غار را بگیرد. به سمت راست بروید و وارد در روبه‌رو شوید. راه را تا جائی‌که سنگ در آنجا قرار داشت بازگردید، سپس وارد در سمت چپ شوید. به جلو بروید به قسمتی که دیوار فرو ریخته بود بازگردید. به گیرنده داخل شوید و Vinny را بردارید، به جائی که دیوار ترک خورده بود یا به نوعی در ترک‌خورده بازگردید.
مثلث را نگه دارید و قطعه را بردارید. به جای سنگ بازگشته و به سمت چپ بروید و با Select در را باز کنید. با Kitay به داخل در باز شده بروید به جلو بروید. از پله‌ها بالا بروید. دو شیشه را با Select سر جای خود بگذارید و وارد در شوید. راه را برگردید و وارد گیرنده شوید و با Wolievve به جائی‌که سنگ را وارد غار کردید برگردید. سمت راست سنگ، در زیر مشعل قسمتی قابل توجه است روی آن رفته و مثلث را نگه دارید. شیشه رابرداشته و به سمت راه‌پله‌ها بروید. شیشه را قرار دهید و وارد در سمت راست پله‌ها شوید. وارد گیرنده شده و Milo را بردراید و به سمت مرد بومی بروید و روی سکوی روشن شده بروید.
● مرحله نهم
این مرحله نیاز به استراتژی ندارد و تنها باید راه خود را به سمت جلو ادامه دهید. این را بدانید که د راین مرحله دکمهٔ مربع تیر می‌زند.
● مرحله آخر
کنار موتورها بروید و بگذارید دختر به شما تیراندازی کند، قبل از اینکه تیر به شما برخورد کند به سمت موتور دیگر بروید و به این ترتیب سه موتور را نابود کنید. صحنه‌ای خواهید دید، در اینجا باید کاپیتان را شکست دهید. قفسهٔ وسط بالن دارای دو دریچه می‌باشد به یکی از درهای آن ضربه بزنید، کاپیتان به دنبال شما خواهد آمد (در حالی‌که برق از قفسه بیرون می‌زند. کاپیتان را سه بار بزنید. این کار را تا جائی‌که هفت جان کاپیتان تمام شود ادامه دهید؛ سپس صحنهٔ زیبای پایانی را خواهید دید.
● نکاتی در مورد بازی
بازی را می‌توانید در هنگام بازی کردن Save نمائید به‌صورتی که وارد گیرنده شده و پیرزنی که هدفون به گوش دارد را انتخاب نمائید. اگر در هر مرحله الماس سبز و تمامی حرف‌های بومی Atlantis را به‌دست آورید می‌توانید در گزینهٔ آخری یعنی Option گالری عکس و فیلم هر مرحله را مشاهده نمائید.
مهران جوانشیر مقدم
منبع : مجله بازی‌های رایانه‌ای