پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

لطافت


لطافت
پروردگارا! قلبم گرفته و فضای سینه ام ابرآلود شده است. می دانم که هر لحظه شاید بارشی سخت و طولانی از دریچه چشمانم آغاز شود.
خداوندا! از تو می خواهم همانگونه که بارش ابرهای تیره را از آسمان، آغازی بر خیر، برکت و لطافت قرار داده ای؛ غم های سینه و اشک هایم را نیز سرمنشائی برای لطافت روح و پایان غصه هایم کنی.

ارشیا محمدی
منبع : روزنامه ایران