پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


ایران در روزگار اموی


ایران در روزگار اموی
نویسنده : خطیب - عبدالله‌مهدی
مترجم : افتخارزاده - محمودرضا
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۷۸/۰۵/۰۴
رده دیویی : ۹۵۵.۰۴۲۰۴۵
قطع : وزیری
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۲۵۶
نوع اثر : ترجمه
زبان کتاب : فرانسوی
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۳۳۰۰
شابک : ۹۶۴

اثر حاضر پژوهشی است درباره تاریخ ایران در دوره خلافت اموی که در آن نویسنده تلاش کرده کیفیت و ماهیت یورش و کردار امویان و دست نشاندگان آنها را در خراسان بزرگ بازگو نماید .فصل نخست با عنوان((پان عربیسم اموی و تصاویر تاریخی آن در خراسان)) شامل این مباحث است :((اوضاع سیاسی, اجتماعی, اقتصادی خراسان بزرگ, از سلیمان بن عبدالملک تا عمر بن عبدالعزیز( 96ـ 99ه/ 715ـ 717م))), ((خراسان در دوره قتیبه بن مسلم باهلی( 86ـ 96ه/ 705ـ 715م))), ((خراسان در دوره سلیمان بن عبدالملک( 99ـ 96ه/ 717ـ 714م))), ((سیاست داخلی و خارجی رژیم اموی)), ((همدستی اشرافیت ایرانی با عرب‌ها علیه توده‌های ایرانی)), ((خراسان در دوره یزید بن مهلب :قتل عام مردم گرگان)) و ((اوضاع سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی خراسان( 127ـ 99ه/ 717ـ 744م))) .فصل دوم که ((رفرمیسم رژیم امویان(خلافت عمر بن عبدالعزیز))) نام گرفته با این مباحث شکل گرفته است :((بحران سیاسی در خراسان :خلافت عمر بن عبدالعزیز, رفرماتور امویان)), ((خراسان در دوره جراح بن عبدالله حکمی)), ((جنایات عرب‌ها و اشراف ایرانی)), ((کودتای اشراف اموی علیه سیاست عمر بن عبدالعزیز)) و ((سیاست حرشی در خراسان)) .مخاطبان در فصل سوم کتاب این مباحث را پی می‌گیرند : ((حرکت‌های مبارزه در ماورئ‌النهر)), ((ظهور حارث بن سریج( 116ـ 128ه/ 734ـ 755م))), ((نصر بن سیار و کوشش برای اصلاح امور( 132ـ 120ه/ 737ـ 749م))), ((قیام یحیی بن زید بن علی(ع) و اوضاع سیاسی خراسان( 125ه/ 742م))), ((قیام جدیع بن علی و قبیله ازد و اوضاع خراسان)) و ((پایان درگیری سیاسی در خراسان و سقوط رژیم اموی( 132ه))) .فهرست موضوعات, فهرست منابع و فهرست اعلام به انضمام فهرست مطالب و موضوعات به انگلیسی در صفحات پایانی آمده است .