چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

ابوالمعالی نحاس رازی اصفهانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۵۱۲ / ۵۰۸) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: عالم ، شاعر و خطاط
از شعراء ایرانی عهد سلاجقه بود و معاصر ابوالمفاخر رازی و منجیک. در خط و استیفا نیز سرآمد زمانه بود. بیشتر عمر خدمت سلاجقه کرد و منصب عارض سپاه را داشت؛ مدتی نیز وزیر خلیفه شد اما دولت او نپائید و بعد از یک ماه به حبس افتاد ، از محبس به همدان گریخت و تا پایان عمر همان‌جا ماند. سال‌های وفات وی را بین سال‌های ۵۰۸ تا ۵۴۱ق نوشته‌اند.
منبع : مطالب ارسالی