یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا


الغدیر


الغدیر
نویسنده : محمدباقر بهبودی,علیرضا میرزامحمد,عبدالحسین امینی
شماره کنگره : ۴۰۴۱ع۸الف/۵۴/BP۲۲۷
شابک : ۴-۳۶۵-۳۰۹-۹۶۴
رده دیویی : ۲۹۷.۴۵۲
تاریخ نشر : ۳۰/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۵۲۶
تیراژ : ۲۰۰۰
نوبت چاپ : ۱

چهارمين شماره از مجموعه‌ي حاضر، به معرفي برخي از غديريه‌سرايان سده‌ي چهارم، پنجم، و ششم هجري اختصاص دارد كه از آن جمله است: ابوالفتح كشاجم، صاحب بن عباد، جوهري جرجاني، ابن حجاج بغدادي، شريف رضي، ابوالعلاء معري، ملك صالح، قاضي جليس، و خطيب خوارزمي.