جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

گورباچف خدمت کرد یا خیانت؟ (در این روز ۱۵ اکتبر)


۱۵ اكتبر سال ۱۹۹۰ كمیته توزیع جوایز نوبل اعلام داشت كه میخائل گورباچف را مستحق دریافت جایزه صلح نوبل تشخیص داده است
ـ گورباچفی كه با سیاست های خود باعت انحلال بلوك شرق ، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و عقب نشینی سوسیالیسم ماركسیستی شده بود . از آن زمان صلحی كه نتیجه موازنه نیروها در جهان بود از میان رفته ، چند جنگ و خونریزی های منعدد از جمله جنگهای یوگوسلاوی و عراق روی داده و عملیات اصطلاحا تروریستی و ... شدت یافته و نظم نوین جهانی هم كه وعده داده شده بود بر قرار نشده است. بلوك شرق خونبهای ۲۷ میلیون تبعه شوروی بود كه در جنگ جهانی دوم كشته شده بودند.
« تنها نتیجه » مشهود فروپاشی شوروی و انحلال بلوك شرق تاكنون این بوده كه آمریكا به صورت تنها ابر قدرت جهان در آمده است و از این مقام هم بهره برداری می كند.
بسیاری هستند كه گورباچف را « خائن » به شوروی و به سوسیالیسم و باعث مرگ امید طبقه ستمدیده و زحمتكش و ادامه سركوب ملل كوچك و ضعیف می پندارند و اعتمادشان به توزیع كنندگان جوایز نوبل بیش از پیش تضعیف شده است . برخی حتی در انتظار فرا رسیدن روزی هستند كه گورباچف ـ پیش از مرگ ـ محاكمه شود و حقایق كشف گردد و همدستان او بر ملاء شوند ، زیرا هنوز انگیزه كارهای او روشن نشده و مورخان ، حتی آنان كه از شهرت بی طرفی برخوردار هستند به سكوت خود در این زمینه ادامه می دهند ! كه تاثیر محكمه تاریخ از لحاظ تنبه دیگران هزاران بار از محكمه قضایی بیشتر است.
عدم رضایت از كارهای گورباچف را در روسیه می توان از میزان آرایی كه چند سال بعد به او دادند استنباط كرد . وی كه خود را نامزد ریاست جمهوری روسیه كرده بود كمتر از ۵۰۰ هزار رای به دست آورد و در جریان مبارزات انتخاباتی نیز سیلی و كتك خورد. در برابر ، عده ای هم هستند كه از كارهای گورباچف تمجید می كنند.
پس از فروپاشی شوروی ، وعده از رفاه و مزایای بیشتر و نیز صدور محصولات روسیه به آمریكا و ... داده شده بود ، كه نتیجه نظر سنجی اخیر یك سازمان دولتی روسیه نشان داد كه اكثریت قاطع از وضعیت خود ناراضی اند و می گویند كه در زمان حاكمیت كمونیستها ، شمار كمی در رفاه می زیستند و اینك هم شمار افراد مرفه و صاحب جاه و جلال بیش از آن دوره نیست و دروغ ، چاپلوسی و تقلب به همان اندازه رواج دارد و در بازارهای آمریكا كالای ساخت ویتنام پیدا می شود و از جنس روسی جز ۷۷۰ هزار مهاجر آواره اثری نیست.در آن زمان دست كم پیشرفتهای فضایی و لقب « ابر قدرت » مایه شادمانی مان بود كه آن را هم از ما گرفتند...
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز