پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا


المیزان فی تفسیر القرآن


المیزان فی تفسیر القرآن
نویسنده : طباطبائی، سیدمحمدحسین
شابک : ۹۶۴-۴۴۰-۱۷۵-۱
رده دیویی : ۲۹۷.۱۷۲۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۵
تعداد صفحه : ۴۲۶
تیراژ :     [ساير مجلدات]
نوبت چاپ : ۷