پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

۲۳ تیر ـ ۱۴ جولای ـ تصرف زندان باستیل، روز ملی فرانسویان


۲۳ تیر ـ ۱۴ جولای ـ تصرف زندان باستیل، روز ملی فرانسویان
۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹، آزادی طلبان فرانسوی زندان باستیلBastille را كه محل نگهداری زندانیان سیاسی و مخالفان نظام سلطنتی فرانسه بود و به مظهر استبداد شهرت داشت تصرف، زندانیان را آزاد و در ساختمان آتش افكندند. با فتح باستیل، انقلابیون جرات بیشتری به دست آوردند، در کار خود راسخ شدند و انقلاب فرانسه ادامه یافت كه نظام سیاسی ــ اجتماعی نه تنها فرانسه بلكه سراسر جهان را دستخوش دگرگونی ساخت و از آن زمان ۱۴ ژوئیه «روز ملی» فرانسویان و به روز آزادی معروف شده است. چهار سال پیش در جریان مراسم این روز، ژاك شیراك رئیس جمهور فرانسه از یك توطئه ترور نجات یافت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز