یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

۱۶ ژوئن ۱۹۶۳ ـ نخستین فضانورد زن در مدار زمین


۱۶ ژوئن ۱۹۶۳ ـ نخستین فضانورد زن در مدار زمین
سرهنگ دوم بانو «والنتین ترشکوا» ۱۶ ژوئن ۱۹۶۳ به عنوان نخستین فضانورد زن با وستوک ــ ۶ ، سفینه شوروی ، در مدار زمین قرار گرفت. در این زمینه و نیز در باره ترشکوا در زمان وقوع رویداد های مربوط ، مطالب متعدد در این سایت آمده است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز