دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

پیروزمیدان هسته ای


پیروزمیدان هسته ای
پس از ۵ سال کشمکش و جنجال آفرینی های گسترده کشورهای زورگوی غربی و رسانه های وابسته به آنان درباره ماهیت فعالیت هسته ای ایران، گزارش ۱۱ صفحه ای محمد البرادعی که روز گذشته منتشر شد؛ سند حقانیت و بیرق پیروزی ملت و نظام اسلامی ایران در نبردی نابرابر فاصله به شمار می آید.
مطابق برنامه کاری ایران و آژانس(مدالیته) قرار بود در یک زمان بندی ۱۸ ماهه، ایران به ۶ موضوع باقی مانده در پرونده هسته ای (آزمایش های پلوتونیوم، سانتریفیوژهای p۱ و p۲، اوراق اورانیوم فلزی، آلودگی یک دانشگاه فنی، پلونیوم و معدن گچین) پاسخ دهد. اما جمهوری اسلامی با اطمینان کامل از شفافیت و صلح آمیز بودن ماهیت برنامه هسته ای خود، ضمن همکاری گسترده و کامل با بازرسان آژانس، طی ۶ ماه به همه سؤالات پاسخ داد. با اذعان مدیر کل آژانس به پاسخگویی ایران به همه موارد باقیمانده و همچنین تصریح وی بر این مطلب که آژانس، هیچ ارتباطی بین استفاده از مواد هسته ای ایران در ارتباط با مطالعات ادعایی آمریکایی ها پیدا نکرده است؛ برنامه کاری ایران و آژانس( مدالیته) رسماً به پایان رسیده و اکنون به ضرس قاطع می توان گفت که پرونده هسته ای ایران از منظر فنی و حقوقی بسته شده و به روال عادی بازگشته است.
اگر چه گزارش قبلی البرادعی نیز پایه های حقوقی ادعاهای مطرح شده علیه ایران را فرو ریخت و در مقابل ارسال پرونده هسته ای ایران از وین به نیویورک، علامت سؤال بزرگی قرار داد اما گزارش روز گذشته مدیر کل آژانس ، حقانیت کامل جمهوری اسلامی ایران را به تمام جهانیان ثابت کرد و به افکار عمومی دنیا نشان داد آنچه تاکنون علیه ایران مطرح شده، ادعاهایی سیاسی و مغرضانه بیش نبوده و ایران اسلامی بیش از همه مدعیان، در فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود، شفاف، مسئولیت پذیر و صادق بوده است.
گزارش اخیر البرادعی را از آن رو می توان پیروزی بزرگ هسته ای ایران تلقی کرد که جمهوری اسلامی بدون آنکه ذره ای از حقوق مسلم خود در زمینه هسته ای پا پس کشد و یا تحت فشارکشورهای زورگو به مرداب تعلیق فرو غلتد، مقتدرانه حقانیت خود را به دنیا اثبات کرد.
این توفیق عظیم در شرایطی حاصل شد که حکام کاخ سفید با همدستی برخی متحدین اروپایی خود، با استفاده از تمام اهرم های سیاسی و اقتصادی و رسانه ای و حتی بهره گیری غیرقانونی از شورای امنیت، ایران اسلامی را تحت فشار گذاشتند تا فعالیت های هسته ای صلح آمیز خود را به حالت تعلیق درآورد. در حالی که هیچ زمینه و مبنای حقوقی برای ارسال پرونده ایران به شورای امنیت وجود نداشت، با فشار آمریکا این پرونده از مسیر اصلی منحرف و از آژانس روانه شورای امنیت شد و دو قطعنامه غیرحقوقی علیه ایران در این شورا به تصویب رسید.
اما این فشار ها و نشست و برخاست ها و قطعنامه های سیاسی، کوچکترین خللی در اراده ملت و دولت ایران برای پاسداشت دستاوردهای عظیم هسته ای وارد نکرد و همین استقامت بی بدیل بود که موجب شد تا قطعنامه های صادره به ورق پاره هایی بدل شود که حتی برخی اعضای مهم شورای امنیت آشکارا به آن بی توجهی کنند. سیاست انزوای ایران نیز که یک چندی در دستور کار نومحافظه کاران حاکم بر کاخ سفید بود، عملاً نتیجه عکس داد و آن گاه که ۱۶ نهاد اطلاعاتی آمریکا برنامه هسته ای ایران را غیرنظامی اعلام کردند، این جرج بوش بود که حتی در داخل آمریکا به انزوای مطلق کشیده شد.
علی ایحال، اکنون با پایان رسمی برنامه اقدام ایران و آژانس (مدالیته) و تصریح البرادعی در آخرین گزارش خود به پاسخگویی ایران به همه سؤالات، به لحاظ حقوقی، ماندن پرونده ایران در شورای امنیت هیچ مبنای حقوقی ندارد.
البته برخی رسانه های غربی با بایکوت گزارش البرادعی و متمرکز شدن بر پیش نویس قطعنامه ضدایرانی جدید در شورای امنیت، در صدد کمرنگ نشان دادن پیروزی بزرگ ملت ایران هستند. همچنین آمریکایی ها با طرح ادعاهای بی پایه جدید درباره برنامه هسته ای ایران - که در حقیقت داستانسرایی دستگاه جاسوسی این کشور با اتکا به دروغ پردازی های برخی گروهک های خودفروخته و ضدمردمی است- در صددند تا از عادی شدن پرونده ایران جلوگیری کنند. اما حقیقت این است که اکنون با تأیید صداقت ایران از سوی نهاد فنی بین المللی (آژانس هسته ای)، افکار عمومی دنیا نیز در برابر حقانیت جمهوری اسلامی سر تعظیم فرود آورده است و سناریوهای مضحک نومحافظه کارانی که حتی در کشور خود نیز منفور هستند، نمی تواند از ارزش پیروزی ملت ایران بکاهد.
پیروزی بزرگی که حاصل تدابیر حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، پایداری، هشیاری و استقامت ملت بزرگ ایران و درایت و قاطعیت رئیس جمهور و دولت است. این پیروزی بر همه آزادگان جهان بویژه ملت سرافراز ایران خجسته باد.
منبع : روزنامه ایران