جمعه, ۴ اسفند, ۱۴۰۲ / 23 February, 2024
مجله ویستا

ابوبکر احمد بن ابراهیم‌ بن اسماعیل اسماعیلی جرجانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۲۲۷ -۳۷۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و حافط و محدث شافعی
یگانهٔ زمان خود و شیخ شافعیان جرجان بود. از دوازده ‌سالگی به‌دنبال حدیث رفت. از ابراهیم حلوانی و یوسف‌بن یعقوب قاضی ، صاحب "سنن" و ابن خزیمه و احمدبن محمد بن مسروق و محمدبن یحیی مروزی و جعفر فریانی و عمران سختیانی و سراج و بَغَوی و هم‌طبقهٔ آنان در خراسان و حجاز و عراق و دیگر نقاط حدیث شنید. حاکم و ابوبکر برقانی و حسین باشانی و ابوسعید نقاش و ابوالحسن طبری و ابوبکر جَرجَرائی و دیگران حدیث شنیدند. از اسماعیلی تصانیفی به‌جای مانده که نشانگر تبحر او در فقه و حدیث است. در جرجان درگذشت. از آثار وی: "الصحیح" منطبق بر اصول بخاری ، در چهار مجلد؛ "معجم‌الشیوخ" "مسند عمر" در حدیث.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت دیجیاتوسایت انصاف نیوزسایت دیدارنیوزسایت تجارت نیوزسایر منابعخبرگزاری ایسناسایت انتخابسایت اصلاحات نیوزوبگردیسایت آفتاب نیوز