جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا


پژوهش‌های حقوقی ـ شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۳۸۷


▪ ملاحظاتی پیرامون بهینه سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران / دکتر بهروز اخلاقی: ص ۱
▪ قطعنامه ۱۸۳۵ شورای امنیت: زمینه و دورنما در برداشتی حقوقی / دکتر نادر ساعد: ص ۲
▪ موارد عدم تعهد بیمه‌گر در بیمه‌های اشخاص / محمدرضا منوچهری: ص ۳
▪ جرم انگاری انکار هولوکاست: مطابق یا مغایر حقوق بشر؟ / محمد قربان‌پور: ص ۴
▪ حوادث اتمی و اصول مسؤولیت مدنی / فیض الله جعفری: ص ۵
▪ قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی / گروه پژوهش مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس: ص ۶
▪ تحول گفتمانی: حق ها و آزادی های معلولان در آئینه حقوق بشر معاصر / دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی: ص ۷
▪ تأملی بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در پرتو مقررات کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت / الهام یوسفیان: ص ۸
▪ حقوق آموزشی کودکان معلول در ایران: ضرورت همگامی با تحولات بین المللی / علی رضائی ، دکتر مصطفی السان: ص ۹
▪ سازوکارهای حمایت از حق اشتغال اشخاص دارای معلولیت در حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر / شهرام زرافشان: ص ۱۰
▪ حمایت از اشخاص دارای معلولیت در درگیری های مسلحانه / پوریا عسکری: ص ۱۱
▪ نگاهی به حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در جامعه اروپا / دکتر سیدقاسم زمانی: ص ۱۲
▪ بازداشتگاه مناسب برای معلولان زندانی از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر / دکتر حسن مرادزاده: ص ۱۳
▪ آسیب شناسی لایحه قانون مجازات اسلامی از منظر عقلانیت گفتاری / قاسم محمدی: ص ۱۴
▪ جایگاه بزه دیده در لایحه قانون مجازات اسلامی: نقد بزه دیده شناسانه باب کلیات (مواد ۱-۱۱۱ تا ۲-۱۶۶) / دکتر مهرداد رایجیان اصلی: ص ۱۵
▪ مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه قانون مجازات اسلامی / دکتر وحید اشتیاق: ص ۱۶
▪ واکاوی لزوم استیذان در قصاص / دکتر محمدجواد شریعت باقری: ص ۱۷
دوفصلنامه پژوهش‌های حقوقی
موضوع: علوم انسانی
صاحب امتیاز: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سید قاسم زمانی
تلفن: ۴ـ۸۸۸۱۱۵۸۱
فاکس: ۸۸۸۱۱۵۸۰
نشانی: تهران، خیابان‌ سنائی‌، خیابان‌ نهم‌، کوچه‌ گیلان‌، پلاک‌ ۱۱، کدپستی‌ ۱۵۸۵۷۴۳۱۱۱
صندوق پستی: ۴۵۳۹/۱۵۸۷۵
سایت اختصاصی: www.sdil.org
نشانی الکترونیک: info@sdil.org
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)