یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

بهینه سازی شرایط استخراج و ترسیب در تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا


بهینه سازی شرایط استخراج و ترسیب در تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا
کنجاله کلزا ۴۳-۳۸ درصد پروتئین دارد و از نظر کیفی پروتئین های آن ترکیبی از اسیدهای آمینه مناسب و در حد دانه های غلات است. تولید ایزوله پروتئینی در واقع هم موجب استفاده بهینه از کنجاله کلزا می شود و هم به عنوان منبع انرژی و پروتئین جهت تقویت و غنی سازی اکثر مواد غذایی می تواند به کار رود. استخراج پذیری و رسوب پروتئین های کنجاله کلزا تابعی از pH و در هر رقم متفاوت است.
در این تحقیق، رقم PF۷۰۴۵.۹۱، با دو تیمار pH استخراج پروتئین در سه سطح (۱۰، ۱۱ و ۱۲) و pH ترسیب پروتئین نیز در سه سطح (۴.۵، ۵.۵ و ۶.۵) در نظر گرفته شد، تا ضمن تعیین شرایط بهینه تولید ایزوله پروتئینی بعضی از خواص کیفی آن نیز مشخص شود. نتایج نشان می دهد که بهترین شرایط جهت تهیه ایزوله پروتئینی، استخراج در شرایط قلیایی با pH=۱۲ و رسوب پروتئین در نقطه pH=۵.۵ بوده است. در این شرایط، ایزوله تولیدی دارای ۸۸.۱ درصد پروتئین با مقدار وزنی ۱۵.۳ درصد (بر اساس وزن اولیه کنجاله) است. همچنین، مقدار اسیدفیتیک ایزوله در این شرایط بسیار کم و در حد ۰.۴ درصد است. مقدار گلوکوزینولات کنجاله مصرفی و ایزوله پروتئینی حاصل بسیار پایین و در همه شرایط غیرقابل اندازه گیری است.
جلال محمدزاده
مسعود یقبانی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی