سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

مجازات بی گناهان جنایت است


مجازات بی گناهان جنایت است
با فلسطینی های بی گناه به خاطر مبارزه شان برای به دست آوردن حق خود رفتاری غیر انسانی می شود و به این دلیل كه در انتخابات به نامزد هایی رأی داده اند كه عضو سازمان حماس بوده اند، دولت آمریكا گرداننده اصلی توطئه ای ظاهراً مؤثر شده است برای ممانعت از دسترسی مردم فلسطین به ضروریات زندگی و درآمدی كه از طریق دنیای خارج امكان دریافت آن را داشتند. این كار فشار بیش از حدی است به آموزگاران، پرستاران، مددكاران اجتماعی، مأموران پلیس، خانواده های كشاورز، مغازه داران و كاركنان آنها و همچنین خانواده هایی كه امید زندگی بهتری را دارند.
نظرخواهی عمومی ای كه پس از انتخابات پارلمانی به عمل آمد، نشان می دهد كه ۸۰ درصد فلسطینیان هنوز خواهان پیگیری عادلانه نقشه راه هستند. اگر چه اعضای سازمان فتح ازپیوستن به حماس در یك دولت ائتلافی امتناع كرده اند. اما بیشتر فلسطینی ها هنوز هم از عباس حمایت می كنند و هم از حماس و خواستار پیوند محكم بین این دو هستند. تقریباً معجزه است كه فلسطینیان توانسته اند ۳ انتخابات را طی ۱۰ سال گذشته سازماندهی كنند، كه همه آنها درست، منصفانه، بشدت رقابتی، بدون خشونت و دارای نتایجی بوده اند كه هم برنده ها و هم بازنده ها آن را پذیرفته اند. بین ۶۲ انتخاباتی كه زیر مراقبت و كنترل ما در مركز كارتر انجام شده است، انتخابات اخیر در فلسطین، بهترین نمایش اراده مردم بود. یك دلیل روشن برای پیروزی شگفت انگیز حماس در كسب كرسی های مجلس قانونگذاری، نومیدی رأی دهندگان از چشم انداز صلح بود. با رضایت توأم با اكراه آمریكایی ها، اسرائیل بیش از ۵ سال است كه بدون توجه به این كه چه كسی نماینده فلسطینی ها و طرف گفت وگو است، از هر مذاكره جدی اجتناب كرده است. دست یافتن فلسطینیان به اسرائیل و دنیای خارج به كلی ممنوع شده است. فلسطینیان ۹۰۰ میلیون دلار مقروضند و راهی برای شان وجود ندارد كه حقوق ماهیانه خود را در ماه آینده دریافت كنند. ممنوعیت های دیگری هم برای دولت جدید وضع شده است. این یك فاجعه سنجیده و طراحی شده برای شهروندان مناطق اشغال شده است به این امید كه حماس در اثر فشارهای اقتصادی تسلیم شود.
با همه رفتارهای ناپسند اسرائیل، حماس طی ۱۸ ماه گذشته آتش بس را محترم داشته است. سخنگوی آنها به من گفت: اگر اسرائیلی ها هم متقابلاً همین كار را بكنند این امر تا دو، ده یا حتی ۵۰ سال می تواند ادامه داشته باشد. اگر چه رهبران حماس از شناسایی دولت اسرائیل تا زمانی كه سرزمین شان در اشغال باشد خودداری كرده اند، «اسماعیل هنیه» نخست وزیر، موافقت خود را با مذاكرات بین عباس و «ایهود المرت»، نخست وزیر اسرائیل اعلام داشته است.
گذشته از این روابط متقابل طولانی پیچیده، رفتار اسرائیلی ها، ایالات متحده و سایر كشورهای زیر نفوذ آنها در مورد مجازات مردم بی گناه و به ستوه آمده فلسطین بسیار نامعقول و ناعادلانه است. اسرائیلی ها از پرداخت حدود ۵۰ میلیون دلار مالیات و حق گمركی ماهیانه كه بدون تردید به فلسطینی ها تعلق دارد خودداری می كنند. اگر چه بعضی از دولت های عرب پول هایی را برای تسكین و كاهش رنج های فلسطینیان اختصاص داده اند، دولت آمریكا موجودیت مالی هر بانك اردنی یا سایر بانك هایی را كه جرأت كنند این كمك ها را به فلسطین منتقل كنند، تهدید كرده است.
راهی نیست برای پیش بینی این امر كه در نتیجه این سختگیری های غیر انسانی چه اتفاقی در فلسطین خواهد افتاد ولی این امر یك تراژدی غیر انسانی برای جامعه بشری خواهد بود و از دست دادن امید به امكان همزیستی در سرزمین مقدس. حماس تاكنون از شناسایی مشروعیت اسرائیل خودداری كرده است. اما شكی نیست كه حماس نیز خواهان راه حلی پایدار است . ولی محروم كردن فلسطینی ها از حق انسانی و اساسی شان و مجازات آنها به خاطر انتخاب رهبران مورد علاقه خود راهی به سوی صلح نیست.
نوشته: جیمی كارتر
برگردان: پوراندخت مجلسی
منبع: تورنتوسان
جیمی كارتر رئیس جمهوری اسبق آمریكاست و پایه گذار مركز كارتر Carter Center كه سازمانی غیر انتفاعی است در خدمت صلح و سلامت جهانی.
منبع : روزنامه ایران