دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

حیات یحیی


كتاب «حیات یحیی» نوشته یحیی دولت آبادی است كه در سال ۱۳۲۸ از سوی چاپ چهر انتشار یافته است . حاج یحیی دولت آبادی كه خود یكی از اعضای فعال حوزه مركزی انقلاب مشروطیت بوده ، مشهودات روزانه خویش را به تفصیل نگاشته است . كتاب در چهل فصل و در ۳۸۵ صفحه انتشار یافته است . در سر فصل های این كتاب ریشه های انقلاب سیاسی ، واقعه گرانی قند و فتنه در مسجد شاه ، سلطنت محمد علی شاه قاجار ، عزل میرزا نصرالله خان مشیرالدوله ، شیخ نوری در حضرت عبدالعظیم ، وقایع بعد از قتل امیر السلطان ، مطالبه متمم قانون اساسی ، حوادث میدان توپخانه ، مجازات اشرار ، تحصن در بهارستان ، جنگ و غارت و بدبختی ، قتل جهانگیرخان و قاضی قزوینی در باغ شاه ، تعرض به شاه و قتل دو آزادیخواه مورد توجه این كتاب قرار گرفته است .
محمود فاضلی
منبع : روزنامه شرق