پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

بالاخان کلیمی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان
پدر مرتضی نی‌داوود و ضرب‌گیر خوبی بود. با ساز فرزندش ضرب می‌گرفت و از شاگردان آقاجان دوم محسوب می‌شد.
منبع : مطالب ارسالی